OBS: Detta är utgåva 2015.11. Sidan är avslutad 2017.

Här får du veta vad som krävs för rätt till avdrag för ingående moms för utländsk leverantörs räkning.

Rätt till avdrag för utländsk leverantörs räkning

Rätten till avdrag för ingående skatt finns i princip bara för den som själv gör ett inköp eller import i verksamheten.(se Vem är skattskyldig?). Det förekommer dock att utländska leverantörer låter sina svenska kunder svara för importhanteringen, antingen direkt eller via speditör. Om den svenske kunden i dessa fall har betalat importmomsen utan att själv ha varit skattskyldig för importen har han avdragsrätt för denna. Detta gäller under förutsättning att avdragsrätt hade funnits om kunden själv hade varit skattskyldig för importen och att leverantören inte är skattskyldig enligt ML för annat än för importen (8 kap. 4 § första stycket 3 ML). Motsvarande avdragsrätt har den kund som har betalat ersättning för importmoms till den leverantör som varit skattskyldig för importen. Även i dessa fall krävs för avdragsrätt att den som betalat ersättningen hade haft avdragsrätt om denne själv hade varit skattskyldig för importen och att leverantören inte är skattskyldig för annat än importen.

Exempel

SE som är registrerad till mervärdesskatt i Sverige köper en vara från NO i Norge. NO levererar varan till Sverige och är tullskyldig för importmomsen. Enligt 5 kap. 2 § första stycket 3 ML är varuomsättningen gjord i Sverige. Vid försäljning till en köpare som är registrerad till mervärdesskatt, är köparen skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 4 c ML när säljaren är en utländsk beskattningsbar person. NO är alltså inte skattskyldig för varuomsättningen. Om SE betalar den importmoms som NO påförts, direkt till Tullverket eller till NO, gäller bestämmelsen i 8 kap. 4 § första stycket 3 ML. SE kan alltså dra av importmomsen, under förutsättning att SE ska använda varan i en verksamhet som medför skattskyldighet eller återbetalningsrätt. Om NO är skattskyldig enligt ML för annat än importen, t.ex. om NO begärt att vara skattskyldig enligt 1 kap. 2 d § ML, kan dock SE inte dra av skatten.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar