OBS: Detta är utgåva 2015.11. Sidan är avslutad 2023.

Den som övertagit en verksamhet som medför skattskyldighet har under vissa förutsättningar rätt till avdrag för den ingående skatten på den tidigare ägarens förvärv för verksamheten. För avdragsrätt krävs att den tidigare ägaren inte har gjort avdrag för eller fått återbetalning av den ingående skatten men skulle ha varit berättigad till avdrag eller återbetalning om han hade fortsatt att driva verksamheten (8 kap. 4 § första stycket 1 ML).

För regler om avdragsrätt i samband med en verksamhetsöverlåtelse läs under Verksamhetsöverlåtelser.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]