OBS: Nedan visas versionen från 22 aug 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 22 aug 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Konkursboets skyldighet

Ett konkursbo är inte skattskyldigt vid inkomstbeskattningen och inte heller skyldigt att lämna någon inkomstdeklaration.

Mervärdesskatt och punktskatt

Konkursboet blir skattskyldigt till mervärdesskatt och punktskatter om det fortsätter att driva verksamheten eller på annat sätt omsätter skattepliktiga varor och tjänster. Förvaltaren ska i så fall registrera konkursboet för mervärdesskatt hos Skatteverket. Läs mer om konkursboets skyldighet att betala mervärdesskatt, Mervärdesskatt/Skattskyldighet/Skattskyldighet i särskilda fall/Konkursbon och dödsbon och att redovisa mervärdesskatt, Redovisningsavsnittet i Handledningen för mervärdesskatt 2014.

Konkursgäldenärens skyldighet

För konkursgäldenären finns en skyldighet att betala skatt och att deklarera för tiden fram till konkursutbrottet. För vissa inkomster kan det finnas en skyldighet att betala skatt även efter konkursutbrottet. Eftersom gäldenärens räkenskaper ska vara omhändertagna av konkursförvaltaren förutsätter man att denna medverkar till att lämna ut nödvändiga uppgifter så att gäldenären har möjlighet att fullgöra sin deklarationsskyldighet.