Allmänna råd är Skatteverkets generella rekommendationer om tillämpningen av författningar. De beskriver hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende. Allmänna råd ges ut i en serie i publikationen Skatteverkets allmänna råd (SKV A). Före 2001 kallades de allmänna råden för Riksskatteverkets rekommendationer m.m. och gavs ut i flera serier. Allmänna råd publiceras här när de har beslutats. Det kan förekomma fel i texterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.  Här finns samtliga allmänna råd från 2010 samt ett urval från tidigare år. Äldre allmänna råd finns i Arkiv för Rättslig vägledning.

Register över Skatteverkets gällande allmänna råd