OBS: Nedan visas versionen från 22 aug 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 22 aug 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Här får du veta vad som gäller när fysiska personer och dödsbon avyttrar ett handelsbolag: hur vinsten eller förlusten ska beräknas, när vinsten eller förlusten ska beskattas respektive dras av i inkomstslaget kapital samt när kapitalvinsten i stället ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.