OBS: Detta är utgåva 2015.12. Visa senaste utgåvan.

Meny

Fastighetstaxering innebär att man fattar beslut om vilken typ av taxeringsenhet fastigheten är, vilket taxeringsvärde fastigheten ska ha och om den är skatte- och avgiftspliktig. Taxeringsvärdet beräknas med hjälp av värderingsmodeller som är fastställda i lag och förordning. Reglerna för fastighetstaxering och taxeringsvärdet har betydelse även i andra sammanhang än vid beskattningen.