OBS: Detta är årsutgåva 2015.12. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

Det kan uppstå situationer då internationell dubbelbeskattning inte kan undanröjas vare sig med stöd av intern rätt eller med stöd av skatteavtal. Om det finns ömmande omständigheter eller annars synnerliga skäl kan regeringen i sådana fall helt eller delvis befria från statlig inkomstskatt. Denna möjlighet, som använts endast i ett fåtal fall, finns i 65 kap. 11 § IL.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]