OBS: Detta är årsutgåva 2015.12. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

När skattepliktigt bränsle flyttas ska det i vissa fall åtföljas av särskilda dokument.

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt