OBS: Nedan visas versionen från 15 okt 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 15 okt 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Artikeln saknar motsvarighet i OECD:s modellavtal.

Artikel 24 avser att förhindra att inkomst eller förmögenhet som förvärvas respektive innehas av dödsbo beskattas både hos dödsboet och hos dödsbodelägare. I artikel 4 punkt 1 b) finns en särskild bestämmelse om när dödsbo anses ha hemvist i en avtalsslutande stat.

Referenser inom skatteavtal