OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Artikeln saknar motsvarighet i OECD:s modellavtal.

Artikel 24 avser att förhindra att inkomst eller förmögenhet som förvärvas respektive innehas av dödsbo beskattas både hos dödsboet och hos dödsbodelägare. I artikel 4 punkt 1 b) finns en särskild bestämmelse om när dödsbo anses ha hemvist i en avtalsslutande stat.

Referenser inom skatteavtal