OBS: Detta är årsutgåva 2015. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

Både den som flyttar inom Sverige och den som flyttar till eller från Sverige ska anmäla detta till Skatteverket. Skatteverket kan besluta om en persons folkbokföring utan att någon anmälan har gjorts. För flytt mellan de nordiska länderna gäller särskilda regler.

Referenser inom folkbokföring