OBS: Detta är årsutgåva 2015.12. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

Vissa kontrolluppgifter lämnas enbart på grund av överenskommelser om informationsutbyte. Den som är kontrolluppgiftsskyldig lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket som sedan skickar dessa vidare till andra staters skatteförvaltningar.