OBS: Nedan visas versionen från 4 nov 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 4 nov 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Här hittar du information om på vilket sätt återbetalning ska ske när den utländska beskattningsbara personen ska vara registrerad till mervärdesskatt i Sverige.

Registrering till mervärdesskatt

En utländsk beskattningsbar person som är eller ska vara registrerad till mervärdesskatt i Sverige, ska inte lämna en särskild ansökan om återbetalning. Den ingående skatt som den utländska beskattningsbara personen har rätt till återbetalning för redovisas i stället i en mervärdesskattedeklaration (19 kap. 34 och 35 §§ ML).

Omsättning av varor eller tjänster i Sverige

Det kan förekomma att en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land inte kan ansöka om återbetalning genom den elektroniska portalen på grund av att företagaren under återbetalningsperioden omsatt varor eller tjänster i Sverige. Även om omsättningen i Sverige inte medför skattskyldighet för mervärdesskatt måste en sådan utländsk beskattningsbar person registrera sig i Sverige om denne har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1 § ML och vill ansöka om återbetalning av den ingående skatten.

Om omsättningen avser varor och tjänster som anges i 19 kap. 1 § andra stycket ML kan dock den utländska beskattningsbara personen ansöka om återbetalning genom den elektroniska portalen och behöver inte vara registrerad i Sverige (7 kap. 1 § första stycket 6 SFL).

Unionsinternt förvärv enligt 3 kap. 30 d § ML

En utländsk beskattningsbar person som gör ett sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § ML ska också registreras till mervärdesskatt i Sverige (7 kap. 1 § första stycket 5 SFL). Om en sådan beskattningsbar person har kostnader i Sverige och har rätt till återbetalning av den ingående skatten enligt 10 kap. 1 § ML ska ansökan om återbetalning göras i en mervärdesskattedeklaration.

Återbetalning enligt 10 kap. 9 och 11−13 §§ ML

Även den som har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9 och 11−13 §§ ML ska vara registrerad till mervärdesskatt (7 kap. 1 § första stycket 4 SFL). Ansökan om återbetalning görs därmed i en mervärdesskattedeklaration. Detta gäller även för utländska företagare som inte kan ansöka om återbetalning enligt 19 kap. 1 § ML.

Utländska beskattningsbara personer som är etablerade inom EU ska dock inte registreras i Sverige enbart av den anledningen att de har återbetalningsrätt enligt 10 kap. 11 eller 12 § ML. Ansökan om sådan återbetalning görs via den elektroniska portalen i etableringsmedlemsstaten (19 kap. 1 § ML). Detta gäller under förutsättning att den utländska beskattningsbara personen under återbetalningsperioden inte har omsatt några andra varor eller tjänster i Sverige än sådana som anges i 19 kap. 1 § andra stycket ML eller annars är eller ska vara registrerad till mervärdesskatt i Sverige.

Utländsk mervärdesskattegrupp

Om en utländsk beskattningsbar person som ingår i en mervärdesskattegrupp i ett annat EU-land tillhandahåller varor eller tjänster som medför skattskyldighet för företaget i Sverige ska den utländska beskattningsbara personen registreras för redovisning av mervärdesskatt här. Enligt Skatteverkets uppfattning medför en sådan registrering inte att den mervärdesskattegrupp som företaget är en del av i etableringsmedlemsstaten är förhindrad att ansöka om återbetalning av mervärdesskatt i Sverige via den elektroniska portal som har inrättats i etableringsmedlemsstaten. Detta gäller oavsett om det är den företagare som är huvudman eller en annan medlem i mervärdesskattegruppen som är registrerad till mervärdesskatt i Sverige (Skatteverket 2010-06-30, dnr 131 440202-10/111).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Ansökningar om återbetalning av mervärdesskatt från mervärdesskattegrupper [1]