OBS: Detta är utgåva 2015.14. Visa senaste utgåvan.

Genom en deldom kan ett mål avgöras genom domar som meddelas vid olika tillfällen. Domstolen kan alltså genom en deldom avgöra en viss sakfråga i ett mål separat och vid ett senare tillfälle meddela sin dom avseende de kvarvarande frågorna (67 kap. 35 § SFL).

Domstolen kan besluta om deldom efter ett yrkande av en part eller på domstolens eget initiativ.

En deldom överklagas på vanligt sätt, men om domstolen har avslagit ett yrkande om deldom kan detta beslut inte överklagas särskilt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]