OBS: Detta är utgåva 2015.14. Visa senaste utgåvan.

I nuläget finns bara information om deklarationsombud här. Under 2016 kommer information om de övriga ombuden, representanterna, grupphuvudman och mottagare som ingått socialavgiftsavtal att publiceras.