OBS: Detta är utgåva 2015.14. Visa senaste utgåvan.

Meny

När Skatteverket fattar beslut om skattetillägg finns det särskilda bestämmelser för inom vilka tidsfrister ett sådant beslut ska fattas (52 kap SFL). Läs om detta under Förvaltningsrätt & förfarande.