OBS: Nedan visas versionen från 4 nov 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 4 nov 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

När Skatteverket fattar beslut om skattetillägg finns det särskilda bestämmelser för inom vilka tidsfrister ett sådant beslut ska fattas (52 kap SFL). Läs om detta under Förvaltningsrätt & förfarande.

Referenser inom skattetillägg