OBS: Detta är utgåva 2015.14. Visa senaste utgåvan.

När Skatteverket meddelar beslut om att ta ut skattetillägg, finns det särskilda bestämmelser om inom vilka tidsfrister sådana beslut ska meddelas.