OBS: Detta är utgåva 2015.15. Visa senaste utgåvan.

Här finns information om vilka tider och med vilka belopp trängselskatt tas ut samt var betalstationerna ligger.

När trängselskatt tas ut och belopp

För en bil som passerar betalstationer och är skattepliktig för trängselskatt ska skatten tas ut måndag till fredag enligt tabellen:

Tider/klockan

Skattebelopp

06:30–06:59

10

07:00–07:29

15

07:30–08:29

20

08:30–08:59

15

09:00–15:29

10

15:30–15:59

15

16:00–17:29

20

17:30–17:59

15

18:00–18:29

10

Dag före helgdag tas ingen trängselskatt ut.

Det är timmen och den påbörjade minuten som avgör vad som ska räknas som tidpunkten då bilen passerade betalstationen.

Ingen trängselskatt tas ut under juli månad. Skälet är att det då finns fler bilister i Stockholm som aldrig eller sällan annars kör inom det skattebelagda området. Dessutom ger det en möjlighet att underhålla systemet (prop. 2006/07:109 s. 17).

Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil kan vara högst 60 kronor.

Undantag: Lidingöregeln

Nytt: 2015-09-07

Lidingöregeln tas bort från och med den 7 september 2015. Eftersom Norra länken inte blir föremål för trängselskatt innebär det att resande till och från Lidingö ges fri passage till det statliga vägnätet och därmed inte behöver betala trängselskatt. Den s.k. Lidingöregeln blir således obehövlig. Förslaget föranleder ett upphävande av punkten 4 i bilaga 1 till lagen (2004:629) om trängselskatt.

Tidigare:

Skattskyldigheten enligt 9 § LTS inträder inte för en bil som på vägen till eller från Lidingö kommun inom 30 minuter passerar två skilda betalstationer av vilka den ena (men inte bägge) är någon av betalstationerna vid Ropsten (Gasverksvägen, Lidingövägen och Norra Hamnvägen).

Anledningen till att undantaget finns är att den som bor i Lidingö kommun inte har några andra sätt att ta sig mellan Lidingö och det allmänna vägnätet än att passera genom det skattebelagda området i Stockholms kommun (prop. 2003/04:145 s. 80).

Rättsfall: båda betalstationerna ligger vid Ropsten

Skatteverket fastställde att ett visst bolag skulle betala 30 kronor i trängselskatt.

Bolaget överklagade Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten med hänvisning till att deras passager uppfyllde kriterierna för Lidingöregeln. Skatteverket bestred bifall eftersom en utredning hade visat att bilen passerat in och ut vid två betalstationer belägna vid Ropsten.

Förvaltningsrätten angav att den ena av betalstationerna skulle vara någon av betalstationerna vid Ropsten enligt bilagan till lagen om trängselskatt. Det innebar att den andra betalstationen inte fick finnas vid Ropsten för att bilen skulle kunna bli befriad från trängselskatt enligt Lidingöregeln. Överklagandet avslogs.

Bolaget överklagade till Kammarrätten i Stockholm som gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten och inte ändrade den överklagande domen (KRNS 2006-05-31, mål nr 3308-06).

Karta över betalstationer i Stockholm

På Transportstyrelsens webbplats hittar du betalstationernas placering i Stockholm.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2004:629) om trängselskatt [1]

Propositioner

  • Proposition 2003/04:145 Trängselskatt [1]
  • Proposition 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm [1]

Övrigt

  • Trängselskatt i Stockholm [1]

Referenser inom trängselskatt