OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Det finns nedre gränser för hur små skattekontoskulder Skatteverket lämnar för indrivning (restföring) till Kronofogden.

Olika beloppsgränser för företagare och privatpersoner

För en betalningsskyldig som ska lämna skattedeklaration eller är godkänd för F-skatt gäller att Skatteverket kan begära indrivning (restföring) om det obetalda beloppet uppgår till minst 10 000 kr. För andra betalningsskyldiga, d.v.s. normalt privatpersoner, är den lägsta beloppsgränsen för att begära indrivning 2 000 kr (70 kap. 1 § SFL).

När kan beloppsgränsen sänkas från 10 000 kr till 2 000 kr?

För betalningsskyldiga där beloppsgränsen är 10 000 kr kan den lägre beloppsgränsen få tillämpas . Mindre belopp ska lämnas för indrivning om ett belopp på minst 2 000 kr har varit obetalt under en längre tid trots att den betalningsskyldige har uppmanats att betala beloppet. Uppmaningen ska ha gjorts i form av ett utskickat betalningskrav. Med längre tid bör som utgångspunkt avses minst sex månader (prop. 2010/11:165 s. 1182).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]