OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska i vissa fall betala tillbaka mervärdesskatt och punktskatt till bl.a. internationella organisationer som har rätt att förvärva varor eller tjänster utan mervärdesskatt.

Vilka personer kan få återbetalning?

Personer som har rätt att förvärva varor eller tjänster utan mervärdesskatt eller punktskatt, får använda den rätten genom en ansökan om återbetalning av skatten.

Det gäller personer som har denna rättighet enligt något av följande:

Bestämmelsen om återbetalning vid skattefrihet finns i 64 kap. 6 § SFL. Den är en slags reservreglering som ska tillämpas i de fall internationella organisationer m.fl. i materiellt avseende har rätt till skattefrihet på annan rättslig grund än enligt ML och punktskattelagarna. Den rätt till skattefrihet som kan finnas enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller direkt tillämpliga EU-bestämmelser får användas genom en ansökan om återbetalning av skatten.

Undantag: andra bestämmelser för återbetalning

Om någon av nedanstående bestämmelser om återbetalning av skatt är tillämplig på förvärvet gäller inte första stycket om återbetalning vid skattefrihet:

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall [1]
  • Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen [1]
  • Lag (1994:1563) om tobaksskatt [1]
  • Lag (1994:1564) om alkoholskatt [1]
  • Lag (1994:1776) om skatt på energi [1]
  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]