OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Egenavgifter betalas av fysiska personer och i första hand på inkomster som beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.

I socialavgiftslagen finns det angivet ett antal situationer när egenavgifter ska betalas på inkomst av tjänst . Det gäller t.ex. inkomst av tjänst från verksamhet som bedrivs självständigt men som inte räknas som näringsverksamhet (3 kap. 4 § SAL). Vid beskattningen medges då ett schablonmässigt beräknat avdrag för beskattningsårets egenavgifter (12 kap. 36 § IL). Året därpå ska schablonavdraget återföras till beskattning och avdrag i stället medges med faktiskt debiterade egenavgifter.

Om de debiterade egenavgifterna sätts ned ska motsvarande belopp tas upp i inkomstslaget det beskattningsår då debiteringen ändras.

Allmänt avdrag får göras för debiterade egenavgifter som inte ska dras av i något av inkomstslagen (62 kap. 5 § IL). Om sådana avgifter sätts ned, ska motsvarande belopp tas upp i inkomstslaget tjänst det beskattningsår då debiteringen ändras.

Om utländska socialförsäkringsavgifter sätts ned ska motsvarande belopp tas upp i inkomstslaget tjänst det beskattningsår då debiteringen ändras (11 kap. 44 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3]
  • Socialavgiftslag (2000:980) [1]