Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning. Under fliken Alla år visas samtliga rättsfallskommentarer och under respektive årsflik visas de rättsfallskommentarer som är tillämpliga för det året.

2005-04-14 Förbjudet lån
2015-01-12 HFD – Begränsat skattskyldigs avyttring av bostadsrätt
2015-12-15 EUD, mål nr C-632/13, SINK och EU-rätten
2011-02-28 Utbetalning från privat pensionsförsäkring och eget IPS-sparande - tillämpning av skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland
2014-05-16 Skattelättnader för utländska nyckelpersoner
2014-05-28 Avdrag för hemresor till Schweiz
2010-02-23 Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal
2015-09-01 KRNG – skattskyldighet för ersättning enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
2012-02-14 Beskattning av pension till följd av arbete hos Världsbanken (IBRD)
2012-04-23 Begreppet oceanfart i den s.k. 183-dagars regeln för sjömän
2015-02-12 HFD – Förhandsbesked angående friskvårdsförmåner
2014-08-22 Begreppet oceanfart i den s.k. 183-dagars regeln för sjömän
2012-11-06 Tilläggsköpeskilling lönebeskattas
2013-02-27 Ränta till bostadsrättsförening
2010-09-10 Förvärv av ny bostad i Sverige har ansetts ge väsentlig anknytning
2010-12-30 HFD 2010-12-30, Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter vid beskattning enligt SINK
2009-12-30 Tidpunkten för beskattning av anställds förvärv av aktier
2011-05-05 Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte pt - Beskattning av inkomst vid tjänsteresor enligt SINK och skatteavtal
2005-06-10 Premier för ansvarsförsäkring för verkställande direktörer och styrelseledamöter
2015-02-25 HFD – Begäran om utbetalning i fakturamodellen, husarbete
2013-04-18 Avdrag för utgifter för hemresor till Schweiz
2014-02-20 Skattelättnader för nyckelpersoner; beloppsregeln
2013-12-17 Beskattning av pension till följd av arbete hos Internationella valutafonden (IMF)
2010-09-27 Tioårsregeln
2015-11-24 HFD 1480-15, personaloptioner intjänade utomlands och EUF-fördraget
2015-11-24 HFD 1483-15, personaloptioner och aktier intjänade utomlands och EUF-fördraget
2010-09-17 Skattelättnader enligt 11 kap. 22 och 23 §§ IL för tränare i elitlag