Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser.

2015-03-25 Motions- och friskvårdsförmåner som tillhandahålls i bostaden
2015-03-26 Arbetsgivares subvention av motion och friskvård i vissa fall
2015-12-11 Skattefrihet för privata resor för statligt anställda som är stationerade utomlands
2015-08-26 Skattereduktion för husarbete – arbetskostnad vid borrning
2015-06-29 Frågor om dricks – särskilt vid betalning med kontokort
2015-11-25 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2015
2015-06-17 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2015
2015-03-26 Förmånsbeskattning i fråga om personlig assistents resor med assistansberättigad (brukare)
2015-04-07 Valutakurs vid inkomstbeskattningen – tjänsteinkomster i utländsk valuta
2015-02-10 Fast driftställe vid bedömning av skyldighet att göra skatteavdrag och möjlighet att ingå socialavgiftsavtal
2015-12-22 Svenskt bolag med filial i utlandet. Beskattning av anställningsinkomst och skatteavdrag vid tillfälliga tjänsteresor till Sverige
2015-12-29 Beskattning av lön under sjuk- eller föräldraledighet enligt intern svensk rätt och skatteavtal
2015-08-11 Danskt AM-bidrag – en utländsk inkomstskatt enligt nordiska skatteavtalet
2015-02-24 Rutarbete – utbetalning vid abonnemang med så kallad ”timbank”
2015-03-20 Bosättningsbegreppet vid tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor samt vissa avdragsfrågor i samband med tillfälligt arbete
2015-07-21 Barnpassning i kombination med läxläsning – rutarbete
2015-04-24 Beskattning vid mining av bitcoin och andra virtuella valutor m.m.
2015-02-24 Redovisning av antalet arbetade timmar vid begäran om utbetalning för husarbete i fakturamodellen
2015-08-07 Skattereduktion för husarbete – markarbete på ofri grund
2015-11-03 Tjänsteställe i branscher med skiftande arbetsplatser
2015-06-23 Utbetalning från vinstandelsstiftelse – intern rätt och tillämplig artikel i skatteavtal