OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Innehållsförteckning

Punkt 1

Punkt 1 överensstämmer i sak med artikel 24 punkt 1 i OECD:s modellavtal.

Punkt 2

Punkt 2 första stycket överensstämmer i sak med artikel 24 punkt 3 första meningen i OECD:s modellavtal såvitt gäller beskattning av fast driftställe. Modellavtalet innehåller inte längre några särskilda regler om självständig yrkesutövning och stadigvarande anordning.

Punkt 2 andra stycket första meningen överensstämmer i sak med artikel 24 punkt 3 andra meningen i modellavtalet.

Bestämmelsen i punkt 2 andra stycket andra meningen om ”utdelning eller annan utbetalning till bolag i annan avtalsslutande stat” saknar motsvarighet i modellavtalet. Den fanns redan i 1971 års skatteavtal med Norge men då utan orden ”erhålla avdrag vid beskattningen”. Bestämmelsen innebar enligt förarbetena att exempelvis ett norsk bolags filial i Sverige inte kan åberopa den skattefrihet för utdelning från svenskt bolag som i regel gäller för utdelning mellan svenska bolag (prop. 1971:172 s. 51). Vilka andra situationer den är avsedd att omfatta är oklart.

Även bestämmelsen i tredje stycket saknar motsvarighet i modellavtalet men fanns redan i 1971 års skatteavtal med Norge. Den innebar enligt förarbetena att Norge vid beskattningen av ett svenskt företags fasta driftställe inte behöver medge avdrag för driftställets andel av den vinst som kan ha utdelats av det svenska bolaget. För Sveriges del sades den innebära att ett norskt företags fasta driftställe vid beskattningen här inte hade rätt till det då existerande så kallade Annell-avdraget (prop. 1971:172 s. 51).

Punkterna 3–5

Punkterna 3–5 överensstämmer i sak med artikel 24 punkterna 4–6 i OECD:s modellavtal.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1] [2] [3]

Propositioner

  • Prop. 1971:172 s. 51 [1]

Övrigt

  • proposition 1971:172 [1]