OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om vilka utgifter du får dra av för frukt- och bärodlingar och om hur värdeminskningsavdraget beräknas.

Utgifter för inköp och plantering

Utgifter för inköp och plantering av träd och buskar i en frukt- eller bärodling får dras av, antingen under anskaffningsåret eller genom årliga värdeminskningsavdrag (20 kap. 17 § IL).

Beräkna värdeminskningsavdraget

Värdeminskningsavdraget ska beräknas på frukt- eller bärodlingens anskaffningsvärde, enligt en avskrivningsplan efter en viss procentsats per år. Procentsatsen ska bestämmas med hänsyn till den tid odlingen anses kunna utnyttjas. Beräkningen ska göras från den tidpunkt då odlingen färdigställs (20 kap. 18 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]