OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Avdrag för substansminskning vid utvinning av naturtillgångar får göras på en fastighet som är en kapitaltillgång.

Fastigheten är en kapitaltillgång

Avdrag för substansminskning vid utvinning av naturtillgångar får göras på en fastighet som är en kapitaltillgång (20 kap. 20 § IL). Avdrag får inte göras på en fastighet som är en lagertillgång.

Ägare till täktmarken

En fastighetsägare som har upplåtit nyttjanderätt till täktmark mot engångsersättning anses som ägare till täktmarken även efter upplåtelsen trots bestämmelsen i 1 kap. 5 § FTL (20 kap. 20 § IL)

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Fastighetstaxeringslag (1979:1152) [1]
  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]