OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

När Transportstyrelsen ska betala tillbaka fordonsskatt avräknas automatiskt obetalda skatter och avgifter som förfallit till betalning.

När betalas fordonsskatt tillbaka?

Transportstyrelsen betalar tillbaka fordonsskatt om

Fordonsskatten betalas tillbaka till den som var ägare när skatteplikten upphörde eller ändringen skedde. Om ett ägarbyte och avställningen eller avregistreringen anmäls samtidigt på registreringsbeviset, betalas skatten tillbaka till den nya ägaren.

Belopp under 50 kronor betalas inte tillbaka (8 kap 1 § VSL).

Avräkning av skatt som har förfallit till betalning

Vägtrafikskatt, d.v.s. fordonsskatt och saluvagnsskatt, som har förfallit till betalning och som inte har betalats ska räknas av innan fordonsskatten betalas tillbaka ( 8 kap. 2 § första stycket 1 VSL). Med vägtrafikskatt avses även dröjsmålsavgift och ränta (1 kap. 7 § VSL).

Avgifter för registrering enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister som ska betalas i samband med betalningen av vägtrafikskatten ska också räknas av (8 kap. 2 första stycket 2 VSL). Dessa avgifter är skyltavgift , vägtrafikregisteravgift och påställningsavgift.

När Transportstyrelsen betalar tillbaka fordonsskatt avräknas obetalda skatter och avgifter automatiskt.

Transportstyrelsen skickar då ut en underrättelse med specificerade uppgifter om återbetalningsbeloppet före avräkning. Där framgår uppgifter om avräknat belopp för varje fordon samt debiteringsdatum och hur mycket som återbetalas eller hur stor skuld som finns kvar.

Bestämmelserna om beslut, omprövning och överklagande i 4 kap. 1–5 och 10 §§ samt 7 kap. VSL gäller även avräkning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar