OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Saluvagnsskatten kan betalas tillbaka om skatteplikten upphör.

När betalas saluvagnsskatt tillbaka?

Om skatteplikten för saluvagnsskatt upphör under den tid som den skattskyldige har betalat skatt, ska Transportstyrelsen betala tillbaka det överskjutande beloppet till den skattskyldige.

Beloppet ska betalas tillbaka när den skattskyldige har lämnat tillbaka saluvagnsskylten och ansökt om återbetalning (5 kap. 12 § tredje stycket VSL).

Belopp under 50 kr betalas inte tillbaka (8 kap. 1 § andra stycket VSL).

Obetald skatt

Om överskjutande skatt som ska återbetalas är obetald ska skatten sättas ned med det utestående beloppet (5 kap. 14 § första stycket VSL).

Avräkning av obetalda skatter och avgifter

Vägtrafikskatt, d.v.s. fordonsskatt och saluvagnsskatt, som har förfallit till betalning och som inte har betalats ska räknas av innan saluvagnsskatten betalas tillbaka (8 kap. 2 § första stycket 1 VSL). Med vägtrafikskatt avses även dröjsmålsavgift och ränta (1 kap. 7 § VSL).

Avgifter för registrering enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister som ska betalas i samband med betalning av vägtrafikskatt ska också räknas av (8 kap. 2 första 2 VSL). Dessa avgifter är skyltavgift, vägtrafikregisteravgift och påställningsavgift.

När Transportstyrelsen betalar tillbaka saluvagnsskatt avräknas obetalda skatter och avgifter automatiskt.

Transportstyrelsen skickar ut en underrättelse med specificerade uppgifter om återbetalningsbeloppet före avräkning. Där framgår uppgifter om avräknat belopp för varje fordon, samt debiteringsdatum och hur mycket som återbetalas eller hur stor skuld som finns kvar.

Bestämmelserna om beslut, omprövning och överklagande i 4 kap. 1–5 och 10 §§ samt 7 kap. VSL gäller även avräkning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar