OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Fordonsskatten kan betalas tillbaka till den skattskyldiga om skattskyldigheten upphör eller om fordonsskatten ska tas ut med ett annat belopp. När Transportstyrelsen ska betala tillbaka fordonsskatt avräknas automatiskt obetalda skatter och avgifter som förfallit till betalning.

Vem som har rätt till återbetalning i vissa speciella fall kan du läsa om här.

När betalas fordonsskatt tillbaka?

Transportstyrelsen betalar tillbaka överskjutande fordonsskatt automatiskt utan ansökan om

Fordonsskatten betalas tillbaka till den som är skattskyldig.

Skatteverket ska efter ansökan betala tillbaka fordonsskatt om en lastbil eller släpvagn transporteras på järnväg inom Sverige (5 kap. 15 § första stycket VSL).

Belopp under 50 kronor betalas inte tillbaka (8 kap. 1 § andra stycket VSL).

Obetald skatt

Om den skatt som ska återbetalas inte har betalats ska skatten sättas ned (5 kap.14 § första stycket VSL).

Avräkning av obetalda skatter och avgifter

Vägtrafikskatt, d.v.s. fordonsskatt och saluvagnsskatt, som har förfallit till betalning och som inte har betalats ska räknas av innan fordonsskatten betalas tillbaka ( 8 kap. 2 § första stycket 1 VSL). Med vägtrafikskatt avses även dröjsmålsavgift och ränta (1 kap. 7 § VSL). Läs mer om avräkningsordningen i Skatteverkets ställningstagade Dnr: 202 519160-18/111, Avräkningsordning vid återbetalning av vägtrafikskatt.

Avgifter för registrering enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister som ska betalas i samband med betalningen av vägtrafikskatten ska också räknas av (8 kap. 2 § första stycket 2 VSL). Dessa avgifter är skyltavgift och vägtrafikregisteravgift.

När Transportstyrelsen betalar tillbaka fordonsskatt avräknas obetalda skatter och avgifter automatiskt.

Transportstyrelsen skickar ut en underrättelse med specificerade uppgifter om återbetalningsbeloppet före avräkning. Där framgår uppgifter om avräknat belopp för varje fordon samt debiteringsdatum och hur mycket som återbetalas eller hur stor skuld som finns kvar.

Bestämmelserna om beslut, omprövning och överklagande i 4 kap. 1–5 och 10 §§ samt 7 kap. VSL gäller även avräkning (8 kap. 2 § andra stycket VSL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Avräkningsordning vid återbetalning av vägtrafikskatt [1]