OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

Saluvagnsskatten kan betalas tillbaka om skatteplikten upphör. När Transportstyrelsen ska betala tillbaka saluvagnsskatt avräknas automatiskt obetalda skatter och avgifter som förfallit till betalning.

När betalas saluvagnsskatt tillbaka?

Om skatteplikten för saluvagnsskatt upphör under den tid som den skattskyldiga har betalat skatt, ska Transportstyrelsen betala tillbaka det överskjutande beloppet till den skattskyldiga.

Beloppet ska betalas tillbaka när den skattskyldiga har lämnat tillbaka saluvagnsskylten och ansökt om återbetalning (5 kap. 12 § tredje stycket VSL).

Belopp under 50 kronor betalas inte tillbaka (8 kap. 1 § andra stycket VSL).

Obetald skatt

Om överskjutande skatt som ska återbetalas är obetald, ska skatten sättas ned med det utestående beloppet (5 kap. 14 § första stycket VSL).

Avräkning av obetalda skatter och avgifter

Vägtrafikskatt, d.v.s. fordonsskatt och saluvagnsskatt, som har förfallit till betalning och som inte har betalats ska räknas av innan saluvagnsskatten betalas tillbaka (8 kap. 2 § första stycket 1 VSL). Med vägtrafikskatt avses även dröjsmålsavgift och ränta (1 kap. 7 § VSL). Läs mer om avräkningsordningen i Skatteverkets ställningstagade Dnr: 202 519160-18/111, Avräkningsordning vid återbetalning av vägtrafikskatt.

Avgifter för registrering enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister som ska betalas i samband med betalning av vägtrafikskatt ska också räknas av (8 kap. 2 § första stycket 2 VSL). Dessa avgifter är skyltavgift och vägtrafikregisteravgift.

När Transportstyrelsen betalar tillbaka saluvagnsskatt avräknas obetalda skatter och avgifter automatiskt.

Transportstyrelsen skickar då ut en underrättelse med specificerade uppgifter om återbetalningsbeloppet före avräkning. Där framgår uppgifter om avräknat belopp för varje fordon, samt debiteringsdatum och hur mycket som återbetalas eller hur stor skuld som finns kvar.

Bestämmelserna om beslut, omprövning och överklagande i 4 kap. 1–5 och 10 §§ samt 7 kap. VSL gäller även avräkning (8 kap. 2 § andra stycket VSL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Avräkningsordning vid återbetalning av vägtrafikskatt [1]