OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Vägavgiften kan betalas tillbaka om avgiftsplikten upphör eller om vägavgiften ska tas ut med ett annat belopp.

Svenskt fordon

För svenskt fordon betalas vägavgiften tillbaka automatiskt utan ansökan.

När återbetalas vägavgiften?

Vägavgiften ska betalas tillbaka om (17 § första stycket LVA)

  • ett fordon upphör att vara avgiftspliktigt
  • ett fordons beskaffenhet ändras så att vägavgift ska tas ut med ett annat belopp.

Till vem återbetalas vägavgiften?

Vägavgiften återbetalas till den som är avgiftsskyldig när avgiftsplikten upphörde eller till den som var avgiftsskyldig när registreringsbesiktningen gjordes (17 § andra stycket LVA).

Hur mycket av den betalda vägavgiften ska betalas tillbaka?

Om återbetalning ska ske på grund av att avgiftsplikten upphör ska vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar som avgiften har betalats för, räknat från och med den dag då avgiftsplikten upphörde. Från det belopp som ska återbetalas dras en avgift på 25 euro (17 § andra stycket LVA).

Om en återbetalning ska göras på grund av att fordonets beskaffenhet har ändrats ska vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar som avgiften har betalats för, räknat från och med den dag registreringsbesiktningen skedde (17 § tredje stycket LVA).

Avgiften för varje återstående dag är 1/360 av vägavgiften för ett helt år (17 § fjärde stycket LVA).

Om vägavgiften är obetald

Är vägavgiften obetald när avgiftsplikten upphör ska avgiften sättas ned och en avgift tas ut för den tid fordonet varit avgiftspliktigt. Detsamma gäller när ett fordons beskaffenhet har ändrats så att vägavgiften ska tas ut med ett annat belopp (17 a § första stycket LVA).

En administrationsavgift på 25 euro ska tas ut vid nedsättningen av avgiften, på grund av att avgiftsplikten har upphört (17 a § tredje stycket LVA).

Utländskt fordon

Skatteverket ska efter ansökan besluta om återbetalning av vägavgift som har betalats i Sverige.

Vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar som avgiften är betald för, räknat från och med den dag ansökan kom in (22 § första stycket LVA).

Avgiften för varje återstående dag utgör 1/360 av vägavgiften för ett helt år (22 § andra stycket LVA).

Från det belopp som ska återbetalas dras en avgift på 25 euro (22 § tredje stycket LVA).

Skatteverket kan besluta att återbetalningen ska verkställas av en viss juridisk person (22 § LVA, 13 § FVA).

Skatteverket har beslutat att återbetalningen av vägavgiften för ett utländskt fordon ska verkställas av den juridiska person som Nederländerna har slutit avtal med om att administrera det gemensamma betalningssystemet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar