OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Tabellen visar skattesatser och omräkningstal som har gällt i Sverige sedan den 1 januari 1992.

Den skattepliktiga omsättningen respektive inköpen (exklusive mervärdesskatt) som är belagda med mervärdesskatt räknar man fram genom att multiplicera omräkningstalet med den deklarerade utgående respektive ingående skatten.

Tidpunkt för ändring av skattesats

Skatte­sats (påslag i % på priset exkl. mer­värdes­skatt)

Mervärdes­skattens andel i % av priset inkl. mer­värdes­skatt

Omräknings­tal

1 jul. 1996–

25

12

6

20

10,71

5,66

4

8,34

16,67

1 jan. 1996–30 jun. 1996

25

12

6

20

10,71

5,67

4

8,34

16,67

1 jul. 1993–31 dec. 1995

25

21

12

20

17,36

10,71

4

4,76

8,34

1 jan. 1993–30 jun. 1993

25

21

20

173,6

4

4,76

1 jan. 1992–31 dec. 1992

25

18

20

15,25

4

5,56