OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Meny

Om det finns överskott på en kommuns eller ett landstings skattekonto vid en avstämning ska Skatteverket betala tillbaka beloppet utan begäran (64 kap. 2 § första stycket punkt 3 SFL).

Anledningen är att kommuner och landsting betalar skatt genom avräkning mot fordran mot staten på kommunalskatt (62 kap. 10 § SFL). Ett överskott kan alltså inte användas för att betala skatter och avgifter och bör därför regelmässigt betalas ut automatiskt (prop. 2010/11:165 s. 564 ff. och 1045).

Läs även om hur kommuner och landsting betalar skatt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]