OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Meny

Kupongskatt ska hållas inne vid utdelning till en begränsat skattskyldig person. Det finns två skilda system för bl.a. innehållande och redovisning av kupongskatt. Det ena systemet gäller för avstämningsbolag, värdepappersfonder och specialfonder. Det andra systemet gäller för kupongbolag.