OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Meny

Elcertifikat

En kontrolluppgift ska lämnas om avyttring av elcertifikat med uppgift om antalet avyttrade certifikat och försäljningspriset.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av Affärsverket svenska kraftnät (22 kap. 14 § SFL).

Kontrolluppgift ska inte lämnas för begränsat skattskyldiga (23 kap. 2 § SFL).

Utsläppsrätter m.m.

En kontrolluppgift ska lämnas om avyttring av utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar, med uppgift om antalet avyttrade enheter.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av Statens energimyndighet (22 kap. 15 § SFL).

Kontrolluppgift ska inte lämnas för begränsat skattskyldiga (23 kap. 2 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar