OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Meny

Organisationsnummer är en identitetsbeteckning för myndigheter, företag och andra organisationer och de tilldelas av den myndighet som registrerar den juridiska personen.

Numret består av tio siffror

Organisationsnummer består av tio siffror. Den tredje siffran är alltid lägst en tvåa för att undvika förväxling med personnummer för fysiska personer. Den sista siffran är en s.k. kontrollsiffra, (4 § lag om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.). Ett tilldelat organisationsnummer följer den juridiska personen under hela dess existens och två identiska nummer förekommer inte. Man säger att numret är bestående och unikt.

Vem tilldelar organisationsnummer?

Organisationsnummer tilldelas av den myndighet som registrerar den juridiska personen när den bildas eller när det annars finns anledning att införa organisationen i myndighetens register.

Skatteverket beslutar om organisationsnummer för

  • enkla bolag
  • familjestiftelser
  • ideella föreningar
  • oskiftade dödsbon
  • partrederier
  • övriga stiftelser.

Läs mer om tilldelning av organisationsnummer.

Skatteverket är tillsynsmyndighet

Skatteverket har tillsynen över tilldelningen av organisationsnummer (5 § lagen om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.). Skatteverket för ett centralt register över samtliga tilldelade organisationsnummer i hela landet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. [1] [2]