OBS: Detta är utgåva 2015.8. Visa senaste utgåvan.

Meny

Om fastigheten har förvärvats på annat sätt än genom köp utgår man från den faktiska utgiften vid det närmast föregående köpet när man beräknar avdraget.

Utgiften vid närmast föregående förvärv

Om fastigheten har förvärvats på annat sätt än genom köp, byte eller liknande sätt utgår man från den faktiska utgiften vid det närmast föregående onerösa fånget, d.v.s. köpet eller bytet (20 kap. 24 § IL).

Den tidigare ägarens skattemässiga situation

Om en fastighet övergår till en ny ägare genom arv, bodelning, gåva eller annat benefikt fång sedan utvinning av en naturtillgång har påbörjats får den nye ägaren tillgodoräkna sig endast de avdrag för substansminskning på fastigheten som skulle ha tillkommit den tidigare ägaren, om denne fortfarande hade ägt fastigheten (20 kap. 28 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]