OBS: Nedan visas versionen från 16 jun 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 16 jun 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

När man gör en avsättning till en expansionsfond tas en expansionsfondsskatt på 22 procent ut. När expansionsfonden återförs återbetalas den tidigare inbetalda expansionsfondsskatten. Återbetalningen av skatten sker genom att motsvarande belopp dras av från den slutliga skatten (1 kap. 3 § och 65 kap. 8 § IL).

Expansionsfondsskatten motsvaras av vad ett aktiebolag betalar i inkomstskatt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]