OBS: Detta är utgåva 2016.13. Sidan är avslutad 2023.

Två skilda omsättningar

Vid byte av en vara mot en annan vara betraktas det som ett inköp av en vara och en försäljning av en vara vid tillämpningen av mervärdesskattelagen. Det handlar alltså om två skilda omsättningar. Byte av investeringsguld mot annat investeringsguld eller värdepapper som representerar investeringsguld kan dock göras utan mervärdesskattekonsekvenser eftersom båda omsättningarna är undantagna från skatteplikt.

Bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning gäller inte för föremål som helt eller till väsentlig del består av guld som är obearbetat eller i huvudsak obearbetat.

Byte av guld via metallkonto

Byte av guld mot guld sker inom guldbranschen via ett s.k. metallkonto. Metallkonto är normalt ett viktkonto och inte ett värdekonto. Bytet går till så att ett företag lämnar in guldskrot till sin guldleverantör. Leverantören affinerar (renar) skrotet och anger det rena guldets vikt på kundens metallkonto. Endast i undantagsfall håller leverantören det renade guldet fysiskt avskiljt för kundens räkning.

Omarbetning av guldvaror

Vid byte av guld till en annan skattepliktig vara anser Skatteverket att värdet av det guld som lämnas in eller som tidigare har lämnats in ska ingå i beskattningsvärdet för den nya varan. Det spelar ingen roll om guldet tas ut från ett metallkonto eller på annat sätt räknas kunden tillgodo. Det är endast i det fall kundens guld omarbetas så att exakt samma guld lämnas tillbaka till kunden som omarbetningen av guldet ska anses utgöra en tjänst. I det fallet ska endast själva omarbetningstjänsten beskattas.

Vid framställning och försäljning av dentalguld utgörs beskattningsunderlaget normalt av det sålda dentalguldets hela värde exklusive mervärdesskatt, även om kunden lämnat in eget guld för användning som råvara vid framställningen (Skatteverkets ställningstagande Investeringsguld omarbetas till dentalguld). Beskattningsunderlaget får reduceras med värdet av kundens inlämnade guld endast om den som framställer och säljer dentalguld kan visa att exakt det guld som inlämnats också ingår i leveransen av dentalguld till samma kund.

Referenser på sidan

Ställningstaganden

  • Bytestransaktioner [1]
  • Investeringsguld omarbetas till dentalguld [1]