OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Artikel 29 i OECD:s modellavtal har två alternativa lydelser avsedda för dels avtal som undantar delar av de avtalsslutande staternas territorier från avtalets tillämpning, dels avtal som räknar upp de territorier avtalet ska tillämpas på. Artikel 30 i det nordiska skatteavtalet överensstämmer i sak med den förstnämnda av dessa lydelser (jfr artikel 3 punkt 1 a)) förutom att den inte medger utvidgning på annat sätt än genom diplomatisk notväxling.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1]