OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Enskilda näringsidkare som får utdelning på andelar i aktiebolag eller ekonomiska föreningar i form av rabatter eller pristillägg ska räkna detta till inkomstslaget näringsverksamhet.

Utdelning från ett aktiebolag eller en ekonomisk förening räknas till inkomstslaget näringsverksamhet om utdelningen lämnas i förhållande till köp (rabatt) eller försäljningar (pristillägg) som gjorts i näringsverksamheten (13 kap. 9 § IL).

Denna form av utdelningar är i realiteten en prisjustering som ska påverka resultatet.

Bestämmelsen gäller bara för enskilda näringsidkare och bara för utdelning på sådana andelar som inte räknas till näringsverksamhet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]