OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Skatteverkets beslut om arvsintyg får överklagas av arvingar, testamentstagare, testamentsexekutorer och boutredningsmän (artikel 72 i arvsförordningen).

Besluten överklagas till tingsrätten (2 kap. 8 § IAL).

Läs mer om att överklaga ett beslut om arvsintyg under Andra ämnesområden.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (2015:417) om arv i internationella situationer [1]