OBS: Detta är utgåva 2016.2. Visa senaste utgåvan.

Avdrag för betald utländsk skatt kan medges med fullt belopp i inkomstslaget kapital.

Vad krävs för att få göra avdrag?

I inkomstslaget kapital i IL görs en hänvisning till bestämmelserna i inkomstslaget näringsverksamhet när det gäller avdrag för utländsk skatt (42 kap. 2 § IL). Läs om vad som krävs för att få göra avdrag för utländsk skatt.

Avdrag medges med fullt belopp

Skatteverket anser att avdrag för betald utländsk skatt i kapital medges med fullt belopp som en utgift för att förvärva och bibehålla inkomster. Utländsk skatt som avser en avyttrad tillgång ska därför inte dras av i kapitalvinstberäkningen.

Avdrag medges när skatten är betald

Avdrag medges när skatten är betald. I undantagsfall kan avdrag medges vid ett senare tillfälle.

Undantag: exitskatt

Skatteverket anser att avdrag för s.k. exitskatt på värdestegring på aktier som tagits ut i annat land vid utflyttning därifrån, får göras först när en eventuell aktieförsäljning beskattas i Sverige. Det är först då det kan göras en bedömning av om förutsättningarna för avdrag är uppfyllda.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Ställningstaganden

  • Avdrag för betald utländsk skatt i tjänst och kapital [1]
  • Avräkning av utländsk skatt vid s.k. exitbeskattning [1]