OBS: Detta är utgåva 2016.2. Visa senaste utgåvan.

Nyheter

Publicerad Kategori Beskrivning
2016-12-22 Ställningstagande
2016-12-22 Ställningstagande
2016-12-22 Ställningstagande
2016-12-22 Ställningstagande
2016-12-22 Ställningstagande
2016-12-22 Ställningstagande
2016-12-22 Ställningstagande
2016-12-22 Ställningstagande
2016-12-22 Ställningstagande
2016-12-22 Ställningstagande
2016-12-21 Ställningstagande
2016-12-21 Ställningstagande
2016-12-20 Allmänt råd
2016-12-20 Allmänt råd
2016-12-20 Vägledning
Sidan Vad innebär F-skuldsanering? har tillkommit med anledning av en ny lag om F-skuldsanering som infördes den 1 november 2016
2016-12-20 Vägledning
2016-12-20 Vägledning
2016-12-20 Vägledning
2016-12-20 Vägledning
2016-12-20 Vägledning
2016-12-20 Rättsfallskommentar
2016-12-20 Rättsfallskommentar
2016-12-20 Rättsfallskommentar
2016-12-20 Rättsfallskommentar
2016-12-20 Utgåvenotis
2016-12-20 Utgåvenotis
2016-12-19 Allmänt råd – aktier
2016-12-19 Allmänt råd – aktier
2016-12-19 Allmänt råd – aktier
2016-12-19 Allmänt råd – aktier
2016-12-19 Allmänt råd – aktier
2016-12-19 Allmänt råd – aktier
2016-12-19 Allmänt råd – aktier
2016-12-19 Allmänt råd – aktier
2016-12-19 Allmänt råd – aktier
2016-12-19 Allmänt råd – aktier
2016-12-19 Allmänt råd
2016-12-19 Allmänt råd
2016-12-19 Allmänt råd
2016-12-19 Allmänt råd
2016-12-19 Ställningstagande
2016-12-19 Ställningstagande
2016-12-19 Föreskrift
2016-12-19 Föreskrift
2016-12-19 Meddelande
2016-12-19 Meddelande
2016-12-19 Vägledning
2016-12-19 Vägledning
2016-12-19 Vägledning
Rättsfallskommentar: Ett skattetillägg ska i vissa fall undanröjas även om personen har avlidit efter det att skattetillägget har påförts
2016-12-19 Vägledning
2016-12-18 Ställningstagande
2016-12-18 Ställningstagande
2016-12-16 Vägledning
Ställningstagande: Marknadsvärde för noterade tillgångar, derivat och fondandelar med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2
2016-12-16 Vägledning
2016-12-16 Vägledning
Ställningstagande: Marknadsvärde för noterade tillgångar, derivat och fondandelar med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2
2016-12-16 Vägledning
2016-12-16 Ställningstagande
2016-12-16 Ställningstagande
2016-12-16 Ställningstagande
2016-12-16 Ställningstagande
2016-12-15 Vägledning
2016-12-15 Vägledning
2016-12-15 Vägledning
Sidan Vad innebär skuldsanering? har skrivits om med anledning av att en ny skuldsaneringslag har införts den 1 november 2016
2016-12-15 Vägledning
2016-12-15 Vägledning
Sidan ”När ska Skatteverket ansöka om konkurs” har skrivits om med anledning av ändrade riktlinjer för skattebetalning
2016-12-15 Vägledning
2016-12-15 Vägledning
2016-12-15 Vägledning
2016-12-15 Vägledning
Sidan Frivilligt skattskyldig har tillkommit med anledning av en lagändring som träder ikraft den 15 december 2016.
2016-12-15 Vägledning
2016-12-15 Vägledning
Ställningstagande: Utskrift eller kopiering och distribution av tryckta produkter, mervärdesskatt
2016-12-15 Vägledning
2016-12-15 Ställningstagande
2016-12-15 Ställningstagande
2016-12-15 Utgåvenotis
2016-12-15 Utgåvenotis
2016-12-14 Ställningstagande
2016-12-14 Ställningstagande
2016-12-14 Vägledning
Lagändring: Ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2016
2016-12-14 Vägledning
2016-12-14 Vägledning
Lagändring: Ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2016
2016-12-14 Vägledning
2016-12-13 Vägledning
Rättsfallskommentar: Bestämmelsen i 3 kap. 8 § ÄB gäller även när efterarvsrätten föreskrivs i ett testamente
2016-12-13 Vägledning
2016-12-13 Vägledning
2016-12-13 Vägledning
2016-12-13 Vägledning
2016-12-13 Vägledning
2016-12-12 Vägledning
2016-12-12 Vägledning
2016-12-12 Föreskrift
2016-12-12 Föreskrift
2016-12-12 Föreskrift
2016-12-12 Föreskrift
2016-12-12 Föreskrift
2016-12-12 Föreskrift
2016-12-12 Allmänt råd
2016-12-12 Allmänt råd
2016-12-12 Vägledning
Ställningstagande: Lägerarrangemang, mervärdesskatt
2016-12-12 Vägledning
2016-12-09 Vägledning
Lagändring: Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad
2016-12-09 Vägledning
2016-12-08 Ställningstagande
2016-12-08 Ställningstagande
2016-12-07 Ställningstagande
2016-12-07 Ställningstagande
2016-12-07 Rättsfallskommentar
2016-12-07 Rättsfallskommentar
2016-12-07 Vägledning
Rättsfall: Internetbaserad sjukvård
2016-12-07 Vägledning
2016-12-06 Vägledning
2016-12-06 Vägledning
2016-12-06 Vägledning
Ställningstagande: Värdet på utdelade aktier vid lex Asea utdelningar när kontrolluppgifter ska lämnas med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC2
2016-12-06 Vägledning
2016-12-05 Föreskrift
2016-12-05 Föreskrift
2016-12-05 Föreskrift
2016-12-05 Föreskrift
2016-12-05 Föreskrift
2016-12-05 Föreskrift
2016-12-05 Föreskrift
2016-12-05 Föreskrift
2016-12-05 Föreskrift
2016-12-05 Föreskrift
2016-12-05 Allmänt råd
2016-12-05 Allmänt råd
2016-12-05 Vägledning
Sidan Fastighetsavgift och fastighetsskatt har tillkommit med anledning av ett nytt ställningstagande
2016-12-05 Vägledning
2016-12-02 Ställningstagande
2016-12-02 Ställningstagande
2016-12-01 Vägledning
Förtydligande: Import av vissa varor av lågt värde omfattas av skattefrihet
2016-12-01 Vägledning
2016-11-29 Vägledning
Ställningstagande: Lägerarrangemang eller liknande, mervärdesskatt
2016-11-29 Vägledning
2016-11-29 Vägledning
Ställningstagande: Hotell- och campingverksamhet, ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt
2016-11-29 Vägledning
2016-11-29 Vägledning
Ställningstagande: Verksamhet med turfiskebåtar, mervärdesskatt
2016-11-29 Vägledning
2016-11-29 Vägledning
Ställningstagande: Idrottsutövande i kombination med en restaurangtjänst m.m., mervärdesskatt
2016-11-29 Vägledning
2016-11-29 Vägledning
Ställningstagande: Restaurangtjänst i kombination med annan tjänst, mervärdesskatt
2016-11-29 Vägledning
2016-11-29 Vägledning
Ställningstagande: Konferensarrangemang, mervärdesskatt
2016-11-29 Vägledning
2016-11-29 Ställningstagande
2016-11-29 Ställningstagande
2016-11-29 Ställningstagande
2016-11-29 Ställningstagande
2016-11-29 Ställningstagande
2016-11-29 Ställningstagande
2016-11-29 Ställningstagande
2016-11-29 Ställningstagande
2016-11-29 Ställningstagande
2016-11-29 Ställningstagande
2016-11-29 Ställningstagande
2016-11-29 Ställningstagande
2016-11-29 Ställningstagande
2016-11-29 Ställningstagande
2016-11-28 Föreskrift
2016-11-28 Föreskrift
2016-11-28 Allmänt råd
2016-11-28 Allmänt råd
2016-11-28 Vägledning
Rättelse av skrivfel: Ackumulerad inkomst, fördelningstid för inkomst i handelsbolag eller kommanditbolag
2016-11-28 Vägledning
2016-11-28 Ställningstagande
2016-11-28 Ställningstagande
2016-11-25 Vägledning
Ställningstagande: Allmänt avdrag för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter för pensionärer
2016-11-25 Vägledning
2016-11-25 Ställningstagande
2016-11-25 Ställningstagande
2016-11-24 Vägledning
Ställningstagande: Vem får anses ha haft en utgift för rot- eller rutarbete?
2016-11-24 Vägledning
2016-11-24 Ställningstagande
2016-11-24 Ställningstagande
2016-11-24 Vägledning
2016-11-24 Vägledning
2016-11-24 Ställningstagande
2016-11-24 Ställningstagande
2016-11-21 Allmänt råd
2016-11-21 Allmänt råd
2016-11-21 Föreskrift
2016-11-21 Föreskrift
2016-11-19 Utgåvenotis
2016-11-19 Utgåvenotis
2016-11-18 Ställningstagande
2016-11-18 Ställningstagande
2016-11-18 Vägledning
Ställningstagande: Uttrycket bara ett fåtal år i 19 kap. och 20 kap. IL
2016-11-18 Vägledning
2016-11-18 Vägledning
Rättelse av skrivfel: Näringsbidrag med viss återbetalningsskyldighet
2016-11-18 Vägledning
2016-11-17 Vägledning
Förtydligande: Prispengar i samband med hästkapplöpning
2016-11-17 Vägledning
2016-11-14 Allmänt råd – aktier
2016-11-14 Allmänt råd – aktier
2016-11-14 Allmänt råd – aktier
2016-11-14 Allmänt råd – aktier
2016-11-11 Vägledning
Förtydligande: Visst kontrollmaterial som inte omfattas av begreppet avstämningsuppgifter
2016-11-11 Vägledning
2016-11-11 Vägledning
2016-11-11 Vägledning
2016-11-11 Vägledning
2016-11-11 Vägledning
2016-11-11 Vägledning
2016-11-11 Vägledning
2016-11-11 Vägledning
2016-11-11 Vägledning
2016-11-11 Vägledning
Ställningstagande: Delvis befrielse från skattetillägg vid tillgång till kontrolluppgift från utlandet
2016-11-11 Vägledning
2016-11-11 Vägledning
Ställningstagande: Delvis befrielse från skattetillägg vid tillgång till kontrolluppgift från utlandet
2016-11-11 Vägledning
2016-11-11 Vägledning
2016-11-11 Vägledning
2016-11-11 Vägledning
Riktlinjer: Ändrade riktlinjer för skattebetalning
2016-11-11 Vägledning
2016-11-11 Ställningstagande
2016-11-11 Ställningstagande
2016-11-10 Vägledning
Förtydligande: Befrielse från skattetillägg vid skönsbeskattning av fastighetsavgift eller fastighetsskatt
2016-11-10 Vägledning
2016-11-10 Vägledning
Förtydligande: Exempel på när skönsbeskattning kan ske enligt avstämningsuppgifter
2016-11-10 Vägledning
2016-11-10 Vägledning
Ställningstagande: Skattetillägg på oredovisad eller felaktigt redovisad andel av ett handelsbolags inkomst
2016-11-10 Vägledning
2016-11-10 Vägledning
Förtydligande: Skattetillägg om expansionsfonden inte har redovisats när verksamheten har upphört?
2016-11-10 Vägledning
2016-11-10 Vägledning
2016-11-10 Vägledning
2016-11-10 Vägledning
Förtydligande: Skattetillägg när periodiseringsfonder inte redovisats när verksamheten har upphört?
2016-11-10 Vägledning
2016-11-10 Vägledning
Ställningstagande: Delvis befrielse från ett fullt skattetillägg om en oriktig uppgift i en mervärdesskattedeklaration framgår av uppgifter från Tullverket om import
2016-11-10 Vägledning
2016-11-10 Vägledning
Ställningstagande: Delvis befrielse från ett fullt skattetillägg om en oriktig uppgift i en mervärdesskattedeklaration framgår av VIES-uppgifter
2016-11-10 Vägledning
2016-11-08 Vägledning
2016-11-08 Vägledning
2016-11-08 Ställningstagande
2016-11-08 Ställningstagande
2016-11-03 Vägledning
2016-11-03 Vägledning
2016-11-03 Vägledning
2016-11-03 Vägledning
2016-11-03 Vägledning
Ställningstagande: Folkbokföring av ensamkommande barn och unga vid ett stödboende
2016-11-03 Vägledning
2016-11-03 Vägledning
Rättsfallskommentar: Frånskild make ska betraktas som dödsbodelägare om bodelning ska ske
2016-11-03 Vägledning
2016-11-03 Vägledning
2016-11-03 Vägledning
2016-11-02 Vägledning
Ställningstagande: Idrottslig verksamhet, mervärdesskatt
2016-11-02 Vägledning
2016-11-02 Vägledning
Ställningstagande: Idrottslig verksamhet, mervärdesskatt
2016-11-02 Vägledning
2016-11-02 Vägledning
Ställningstagande: Idrottslig verksamhet, mervärdesskatt
2016-11-02 Vägledning
2016-11-02 Vägledning
2016-11-02 Vägledning
2016-11-01 Ställningstagande
2016-11-01 Ställningstagande
2016-10-31 Ställningstagande
2016-10-31 Ställningstagande
2016-10-31 Ställningstagande
2016-10-31 Ställningstagande
2016-10-31 Ställningstagande
2016-10-31 Ställningstagande
2016-10-27 Vägledning
2016-10-27 Vägledning
2016-10-26 Rättsfallskommentar
2016-10-26 Rättsfallskommentar
2016-10-25 Vägledning
Lagändring: Beslut om bevissäkring kan sekretessbeläggas
2016-10-25 Vägledning
2016-10-24 Allmänt råd – aktier
2016-10-24 Allmänt råd – aktier
2016-10-24 Allmänt råd – aktier
2016-10-24 Allmänt råd – aktier
2016-10-24 Allmänt råd – aktier
2016-10-24 Allmänt råd – aktier
2016-10-24 Allmänt råd – aktier
2016-10-24 Allmänt råd – aktier
2016-10-24 Ställningstagande
2016-10-24 Ställningstagande
2016-10-24 Ställningstagande
2016-10-24 Ställningstagande
2016-10-19 Vägledning
2016-10-19 Vägledning
2016-10-14 Vägledning
2016-10-14 Vägledning
2016-10-14 Vägledning
2016-10-14 Vägledning
2016-10-14 Vägledning
Ställningstagande: Är stämpelskatt för förvärv av en fastighet eller en tomträtt som ingår i inkomstslaget näringsverksamhet avdragsgill när förvärvet inkomstskatterättsligt har skett genom gåva?
2016-10-14 Vägledning
2016-10-14 Rättsfallskommentar
2016-10-14 Rättsfallskommentar
2016-10-14 Vägledning
2016-10-14 Vägledning
2016-10-14 Vägledning
2016-10-14 Vägledning
2016-10-13 Vägledning
Ställningstagande: Uppgifter om förbjudet lån i en revisionsberättelse kan påverka uttag av skattetillägg
2016-10-13 Vägledning
2016-10-11 Vägledning
Förtydligande: Sidan Avdragsrätt vid blandad verksamhet har fått ett nytt avsnitt om holdingbolag och riskkapitalbolag
2016-10-11 Vägledning
2016-10-11 Vägledning
Förtydligande: Avsnittet ”Förvärv av dotterbolag” på sidan Organisationskostnader m.m. skrivits om
2016-10-11 Vägledning
2016-10-10 Vägledning
Nytt ställningstagande; Är stämpelskatt för förvärv av en fastighet eller en tomträtt som ingår i inkomstslaget näringsverksamhet avdragsgill när förvärvet inkomstskatterättsligt har skett genom gåva?
2016-10-10 Vägledning
2016-10-07 Vägledning
Sidan sekretessregler som gäller alla myndigheter har fått ett nytt avsnitt om upphandlingssekretess.
2016-10-07 Vägledning
2016-10-07 Ställningstagande
2016-10-07 Ställningstagande
2016-10-05 Vägledning
2016-10-05 Vägledning
2016-10-04 Ställningstagande
2016-10-04 Ställningstagande
2016-10-03 Allmänt råd – aktier
2016-10-03 Allmänt råd – aktier
2016-10-03 Allmänt råd – aktier
2016-10-03 Allmänt råd – aktier
2016-10-03 Vägledning
Lagändring: Enligt OSL kan beslut om betalningssäkring sekretessbeläggas
2016-10-03 Vägledning
2016-10-03 Vägledning
Sidan Generella regler för ärenden i domstol har skrivits om med anledning av nya regler om offentlighet och sekretess i domstol.
2016-10-03 Vägledning
2016-10-01 Utgåvenotis
2016-10-01 Utgåvenotis
2016-09-29 Ställningstagande
2016-09-29 Ställningstagande
2016-09-27 Vägledning
Förtydligande: Betalningssäkring av en ännu inte fastställd fordran får inte beslutas innan den tidsperiod som betalningsskyldigheten avser har gått ut.
2016-09-27 Vägledning
2016-09-27 Vägledning
2016-09-27 Vägledning
2016-09-27 Vägledning
2016-09-27 Vägledning
2016-09-26 Föreskrift
2016-09-26 Föreskrift
2016-09-26 Ställningstagande
2016-09-26 Ställningstagande
2016-09-26 Rättsfallskommentar
2016-09-26 Rättsfallskommentar
2016-09-23 Vägledning
Lagändring: Ny lag om uppgiftsskyldighet när myndigheter samverkar mot organiserad brottslighet
2016-09-23 Vägledning
2016-09-22 Vägledning
Ställningstagande: En köpares rätt till värdeminskningsavdrag när en näringsfastighet förvärvas med en s.k. äganderättsklausul
2016-09-22 Vägledning
2016-09-22 Vägledning
Ställningstagande: En köpares rätt till värdeminskningsavdrag när en näringsfastighet förvärvas med en s.k. äganderättsklausul
2016-09-22 Vägledning
2016-09-16 Vägledning
Ställningstagande: Om en näringsfastighet förvärvas med en s.k. äganderättsklausul så har köparen rätt till värdeminskningsavdrag den dag äganderätten övergår enligt avtalet
2016-09-16 Vägledning
2016-09-15 Vägledning
Sakrättsligt skydd vid pantsättning av fordran
2016-09-15 Vägledning
2016-09-13 Vägledning
2016-09-13 Vägledning
2016-09-13 Rättsfallskommentar
2016-09-13 Rättsfallskommentar
2016-09-12 Ställningstagande
2016-09-12 Ställningstagande
2016-09-09 Ställningstagande
2016-09-09 Ställningstagande
2016-09-07 Ställningstagande
2016-09-07 Ställningstagande
2016-09-07 Ställningstagande
2016-09-07 Ställningstagande
2016-09-07 Vägledning
Ställningstagande: Skattereduktion för rotarbete – reparation av maskiner nödvändiga för bostaden funktion.
2016-09-07 Vägledning
2016-09-06 Utgåvenotis
2016-09-06 Utgåvenotis
2016-09-05 Ställningstagande
2016-09-05 Ställningstagande
2016-08-31 Vägledning
Förtydligande: Skatteverket kan endast vara beskattningsmyndighet för importer när det anses finnas en deklarant.
2016-08-31 Vägledning
2016-08-30 Ställningstagande
2016-08-30 Ställningstagande
2016-08-26 Utgåvenotis
2016-08-26 Utgåvenotis
2016-08-25 Ställningstagande
2016-08-25 Ställningstagande
2016-08-23 Allmänt råd – aktier
2016-08-23 Allmänt råd – aktier
2016-08-23 Allmänt råd – aktier
2016-08-23 Allmänt råd – aktier
2016-08-23 Allmänt råd – aktier
2016-08-23 Allmänt råd – aktier
2016-08-23 Allmänt råd – aktier
2016-08-23 Allmänt råd – aktier
2016-08-23 Allmänt råd – aktier
2016-08-23 Allmänt råd – aktier
2016-08-23 Allmänt råd – aktier
2016-08-23 Allmänt råd – aktier
2016-08-23 Allmänt råd – aktier
2016-08-23 Allmänt råd – aktier
2016-08-23 Allmänt råd – aktier
2016-08-23 Allmänt råd – aktier
2016-08-23 Allmänt råd – aktier
2016-08-23 Allmänt råd – aktier
2016-08-23 Allmänt råd – aktier
2016-08-23 Allmänt råd – aktier
2016-08-23 Allmänt råd
2016-08-23 Allmänt råd
2016-08-23 Allmänt råd
2016-08-23 Allmänt råd
2016-08-23 Föreskrift
2016-08-23 Föreskrift
2016-08-23 Föreskrift
2016-08-23 Föreskrift
2016-08-22 Vägledning
2016-08-22 Vägledning
2016-08-22 Vägledning
Förtydligande: Köparens skyldighet att ange sitt VAT-nummer.
2016-08-22 Vägledning
2016-08-22 Vägledning
Vilken procentsats ska användas när den skattskyldige inte visar hur fördelning ska ske och det finns flera skattesatser under året.
2016-08-22 Vägledning
2016-08-22 Vägledning
Förtydligande: Tillsatser till livsmedel som till exempel kolsyra är också livsmedel och skattesatsen för mervärdesskatt ska vara 12 procent
2016-08-22 Vägledning
2016-08-19 Vägledning
Ställningstagande: Bränslefördelning när flera bränslen förbrukas samtidgt för att producera både skattepliktig och icke skattepliktig el
2016-08-19 Vägledning
2016-08-18 Vägledning
Lagändring: Ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2016.
2016-08-18 Vägledning
2016-08-18 Vägledning
2016-08-18 Vägledning
2016-08-18 Vägledning
2016-08-18 Vägledning
2016-08-17 Vägledning
Ställningstagande: Bränslefördelning när flera bränslen förbrukats samtidigt för att producera både skattepliktig och icke skattepliktig el
2016-08-17 Vägledning
2016-08-17 Vägledning
Ställningstagande: Kommunala aktiebolags användning av luftfartyg
2016-08-17 Vägledning
2016-08-17 Vägledning
Ställningstagande: Skattebefrielse för luftfartygsbränsle
2016-08-17 Vägledning
2016-08-17 Vägledning
Ställningstagande: Kommunala bolags användning av fartyg
2016-08-17 Vägledning
2016-08-17 Vägledning
Ställningstagande: Skattebefrielse för fartygsbränsle
2016-08-17 Vägledning
2016-08-12 Vägledning
2016-08-12 Vägledning
2016-08-10 Vägledning
2016-08-10 Vägledning
2016-07-30 Vägledning
Fler arbeten räknas som rutarbete från och med den 1 augusti 2016
2016-07-30 Vägledning
2016-07-29 Vägledning
2016-07-29 Vägledning
2016-07-29 Vägledning
2016-07-29 Vägledning
2016-07-28 Rättsfallskommentar
2016-07-28 Rättsfallskommentar
2016-07-25 Vägledning
Lagändring: Åtagande från värdepapperscentral som hör hemma i en annan EES-stat än Sverige ska lämnas på fastställt formulär.
2016-07-25 Vägledning
2016-07-11 Vägledning
2016-07-11 Vägledning
2016-07-11 Vägledning
2016-07-11 Vägledning
2016-07-11 Vägledning
2016-07-11 Vägledning
2016-07-10 Utgåvenotis
2016-07-10 Utgåvenotis
2016-07-07 Vägledning
2016-07-07 Vägledning
2016-07-07 Vägledning
Lagändring: En ekonomisk förening med investerande medlemmar anses ändå tillämpa lika rösträtt.
2016-07-07 Vägledning
2016-07-07 Rättsfallskommentar
2016-07-07 Rättsfallskommentar
2016-07-07 Vägledning
2016-07-07 Vägledning
2016-07-07 Vägledning
Förtydligande: Belopp som skiftas ut när en förening likvideras omfattas inte av avdragsrätten i 39 kap. 23 § IL.
2016-07-07 Vägledning
2016-07-06 Vägledning
Rättsfall: Skattepliktig ersättning enligt A-SINK
2016-07-06 Vägledning
2016-07-06 Rättsfallskommentar
2016-07-06 Rättsfallskommentar
2016-07-06 Ställningstagande
2016-07-06 Ställningstagande
2016-07-05 Vägledning
2016-07-05 Vägledning
2016-07-05 Vägledning
Ställningstagande: Portföljförvaltning, ett eller flera tillhandahållanden, mervärdeskatt
2016-07-05 Vägledning
2016-07-05 Vägledning
2016-07-05 Vägledning
2016-07-05 Ställningstagande
2016-07-05 Ställningstagande
2016-07-05 Vägledning
HFD – Korrigeringsregeln är tillämplig vid ändrade, men i och för sig marknadsmässiga, avtalsvillkor
2016-07-05 Vägledning
2016-07-04 Vägledning
2016-07-04 Vägledning
2016-07-04 Vägledning
Ställningstagande: nya miljöbilar våren 2016
2016-07-04 Vägledning
2016-07-04 Vägledning
Ställningtagande: rättade förmånsvärden för miljöbilar med tillverkningsår 2016
2016-07-04 Vägledning
2016-07-04 Vägledning
Förtydligande: närmast jämförbara bil
2016-07-04 Vägledning
2016-07-04 Vägledning
Föreskrift: ändring i Skatteverkets föreskrifter(SKVFS 2015:15) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2016 vid värdering av bilförmån
2016-07-04 Vägledning
2016-07-02 Utgåvenotis
2016-07-02 Utgåvenotis
2016-07-01 Lagar & förordningar
2016-07-01 Lagar & förordningar
2016-07-01 Ställningstagande
2016-07-01 Ställningstagande
2016-07-01 Ställningstagande
2016-07-01 Ställningstagande
2016-07-01 Ställningstagande
2016-07-01 Ställningstagande
2016-07-01 Rättsfallskommentar
2016-07-01 Rättsfallskommentar
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
Ändrat ställningstagande: Utländska juridiska personer får revideras med stöd av 41 kap. 3 § 2 SFL.
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 infördes ytterligare förutsättningar för att kunna medges avdrag för biogas som förbrukas för uppvärming.
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
Lagändring: Fr.o.m. 1 juli 2016 infördes ytterligare förutsättningar för att kunna medges avdrag för biogas som förbrukas eller säljs som motorbränsle.
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 reglerar 7 kap. 4 § LSE endast avdragsrätt för biogas som förbrukas som motorbränsle, inte för uppvärmning.
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 infördes en ny bestämmelse i 6 a kap. LSE som behandlar skattebefrielse för vissa flytande biobränslen som förbrukas för uppvärmning (6 a kap. 2 b § LSE). Följdändringar i 7 kap. 1 och 3 §§ LSE.
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 ändrades 9 kap. 2 § LSE vad gäller återbetalning av skatt för förbrukning av bränsle på ett sådant sätt som medför skattebefrielse enligt 6 a kap. LSE.
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 infördes nya regler för skattebefrielser på bränsleområdet som utgör statligt stöd, vilket innebär ändrade regler för vissa återbetalningar.
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-06-30 Rättsfallskommentar
2016-06-30 Rättsfallskommentar
2016-06-30 Vägledning
2016-06-30 Vägledning
2016-06-30 Rättsfallskommentar
2016-06-30 Rättsfallskommentar
2016-06-29 Rättsfallskommentar
2016-06-29 Rättsfallskommentar
2016-06-29 Ställningstagande
2016-06-29 Ställningstagande
2016-06-29 Ställningstagande
2016-06-29 Ställningstagande
2016-06-29 Vägledning
Rättsfall: Ersättning till komplementär för förvaltning var omsättning av tjänster enligt ML
2016-06-29 Vägledning
2016-06-29 Ställningstagande
2016-06-29 Ställningstagande
2016-06-28 Ställningstagande
2016-06-28 Ställningstagande
2016-06-28 Rättsfallskommentar
2016-06-28 Rättsfallskommentar
2016-06-28 Vägledning
2016-06-28 Vägledning
2016-06-27 Allmänt råd – aktier
2016-06-27 Allmänt råd – aktier
2016-06-27 Allmänt råd – aktier
2016-06-27 Allmänt råd – aktier
2016-06-27 Allmänt råd – aktier
2016-06-27 Allmänt råd – aktier
2016-06-27 Allmänt råd – aktier
2016-06-27 Allmänt råd – aktier
2016-06-27 Allmänt råd – aktier
2016-06-27 Allmänt råd – aktier
2016-06-27 Allmänt råd – aktier
2016-06-27 Allmänt råd – aktier
2016-06-23 Vägledning
Rättsfall: Vägrad fastställelse av offentligt ackord då verksamheten skulle avvecklas
2016-06-23 Vägledning
2016-06-23 Vägledning
Förtydligande: Leverans till fartygsoperatör via mellanman kan, beorende på vad parterna avtalat, antingen anses ha omsatts i ett led eller i två led
2016-06-23 Vägledning
2016-06-22 Ställningstagande
2016-06-22 Ställningstagande
2016-06-22 Ställningstagande
2016-06-22 Ställningstagande
2016-06-22 Ställningstagande
2016-06-22 Ställningstagande
2016-06-21 Vägledning
2016-06-21 Vägledning
2016-06-21 Vägledning
2016-06-21 Vägledning
2016-06-21 Rättsfallskommentar
2016-06-21 Rättsfallskommentar
2016-06-21 Allmänt råd
2016-06-21 Allmänt råd
2016-06-20 Vägledning
2016-06-20 Vägledning
2016-06-20 Vägledning
2016-06-20 Vägledning
2016-06-20 Vägledning
2016-06-20 Vägledning
2016-06-20 Vägledning
2016-06-20 Vägledning
2016-06-20 Vägledning
2016-06-20 Vägledning
2016-06-20 Rättsfallskommentar
2016-06-20 Rättsfallskommentar
2016-06-20 Ställningstagande
2016-06-20 Ställningstagande
2016-06-17 Vägledning
2016-06-17 Vägledning
2016-06-17 Vägledning
Förtydligande: Exempel och förtydligande avseende när det ska anses vara fråga om hyra eller chartring av luftfartyg.
2016-06-17 Vägledning
2016-06-17 Vägledning
Förtydligande: Exempel och förtydligande avseende när det ska anses vara fråga om hyra eller chartring av fartyg.
2016-06-17 Vägledning
2016-06-16 Vägledning
Förtydligande: VMB kan inte tillämpas när endast en andel säljs i varan
2016-06-16 Vägledning
2016-06-16 Ställningstagande
2016-06-16 Ställningstagande
2016-06-15 Vägledning
Förtydligande: Betalning i bitcoin
2016-06-15 Vägledning
2016-06-15 Vägledning
Rättsfall: Krav på betalningen vid skattereduktion för ROT-arbete.
2016-06-15 Vägledning
2016-06-14 Vägledning
Självkostnadspris
2016-06-14 Vägledning
2016-06-14 Ställningstagande
2016-06-14 Ställningstagande
2016-06-13 Föreskrift
2016-06-13 Föreskrift
2016-06-13 Allmänt råd – aktier
2016-06-13 Allmänt råd – aktier
2016-06-13 Allmänt råd – aktier
2016-06-13 Allmänt råd – aktier
2016-06-13 Allmänt råd – aktier
2016-06-13 Allmänt råd – aktier
2016-06-13 Vägledning
2016-06-13 Vägledning
2016-06-13 Allmänt råd – aktier
2016-06-13 Allmänt råd – aktier
2016-06-13 Allmänt råd – aktier
2016-06-13 Allmänt råd – aktier
2016-06-13 Vägledning
Förtydligande: Gatukostnadsersättning är inte omsättning
2016-06-13 Vägledning
2016-06-10 Vägledning
Förtydligande: Användning av luftfartyg i taxiflygverksamhet
2016-06-10 Vägledning
2016-06-10 Vägledning
Förtydligande: Skattebefrielse för luftfartygsbränsle
2016-06-10 Vägledning
2016-06-10 Vägledning
Förtydligande: Exempel på vad som avses med användning av fartyg för annat än privat ändamål samt förtydligande av taxibåtstrafik.
2016-06-10 Vägledning
2016-06-10 Vägledning
Förtydligande: Skattebefrielse för fartygsbränsle
2016-06-10 Vägledning
2016-06-10 Utgåvenotis
2016-06-10 Utgåvenotis
2016-06-09 Vägledning
2016-06-09 Vägledning
2016-06-09 Vägledning
2016-06-09 Vägledning
2016-06-09 Vägledning
2016-06-09 Vägledning
2016-06-08 Vägledning
Rättsfall: Krav på betalningen vid skattereduktion för ROT-arbete.
2016-06-08 Vägledning
2016-06-07 Rättsfallskommentar
2016-06-07 Rättsfallskommentar
2016-06-03 Rättsfallskommentar
2016-06-03 Rättsfallskommentar
2016-06-03 Ställningstagande
2016-06-03 Ställningstagande
2016-06-01 Vägledning
Nytt ställningstagande angående mervärdesskatt på stöd till trafikoperatörer som bedriver interregional persontrafik
2016-06-01 Vägledning
2016-06-01 Rättsfallskommentar
2016-06-01 Rättsfallskommentar
2016-05-31 Vägledning
Ställningstagande: Stöd till trafikoperatörer som bedriver interregional persontrafik; mervärdesskatt
2016-05-31 Vägledning
2016-05-31 Ställningstagande
2016-05-31 Ställningstagande
2016-05-30 Vägledning
Ställningstagande: Kan sexmånadersregeln i 3 kap. 9 § IL tillämpas när personen inte varit obegränsat skattskyldig hela perioden?
2016-05-30 Vägledning
2016-05-30 Vägledning
2016-05-30 Vägledning
2016-05-30 Vägledning
2016-05-30 Vägledning
2016-05-30 Vägledning
2016-05-30 Vägledning
2016-05-27 Vägledning
2016-05-27 Vägledning
2016-05-27 Vägledning
2016-05-27 Vägledning
2016-05-27 Ställningstagande
2016-05-27 Ställningstagande
2016-05-27 Vägledning
Ställningstagande: Ändrad beskattning från SINK och A-SINK till IL eller omvänt kan påverka arbetsgivaravgifterna
2016-05-27 Vägledning
2016-05-26 Vägledning
2016-05-26 Vägledning
2016-05-26 Vägledning
Ändrat ställningstagande: Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt
2016-05-26 Vägledning
2016-05-26 Vägledning
Ändrat ställningstagande: ställningstagandet om skatteplikt vid olika former av factoring och fakturabelåning har ersatts med ställningstagande om skatteplikt vid olika former av fakturaköp och lån med kundfordringar som säkerhet.
2016-05-26 Vägledning
2016-05-26 Ställningstagande
2016-05-26 Ställningstagande
2016-05-26 Ställningstagande
2016-05-26 Ställningstagande
2016-05-26 Rättsfallskommentar
2016-05-26 Rättsfallskommentar
2016-05-26 Ställningstagande
2016-05-26 Ställningstagande
2016-05-26 Utgåvenotis
2016-05-26 Utgåvenotis
2016-05-23 Ställningstagande
2016-05-23 Ställningstagande
2016-05-23 Ställningstagande
2016-05-23 Ställningstagande
2016-05-23 Ställningstagande
2016-05-23 Ställningstagande
2016-05-23 Vägledning
Nytt justerat ställningstagande angående Crowdfunding (gräsrotsfinansiering), mervärdesskatt
2016-05-23 Vägledning
2016-05-23 Ställningstagande
2016-05-23 Ställningstagande
2016-05-20 Rättsfallskommentar
2016-05-20 Rättsfallskommentar
2016-05-20 Ställningstagande
2016-05-20 Ställningstagande
2016-05-18 Rättsfallskommentar
2016-05-18 Rättsfallskommentar
2016-05-17 Vägledning
Nytt JO-beslut om tillämpningen av 10 kap. 27 § OSL.
2016-05-17 Vägledning
2016-05-16 Ställningstagande
2016-05-16 Ställningstagande
2016-05-13 Vägledning
2016-05-13 Vägledning
2016-05-13 Ställningstagande
2016-05-13 Ställningstagande
2016-05-13 Vägledning
2016-05-13 Vägledning
2016-05-12 Rättsfallskommentar
2016-05-12 Rättsfallskommentar
2016-05-12 Vägledning
Lagändring avseende vissa posttjänster och frimärken från och med den 1 april 2016.
2016-05-12 Vägledning
2016-05-12 Vägledning
Lagändring: Ändring i 7 kap. 9 § ML med anledning av ny tullagstiftning
2016-05-12 Vägledning
2016-05-12 Vägledning
Ändrat ställningstagande: ställningstagandet Beskattningsunderlag vid import har uppdaterats med anledning av ny tullag (2016:253)
2016-05-12 Vägledning
2016-05-12 Vägledning
Lagändring: Ny tullag från och med 1 maj 2016
2016-05-12 Vägledning
2016-05-12 Vägledning
2016-05-12 Vägledning
2016-05-12 Vägledning
Lagändring: Ändringar i ML med anledning av ny Tullag (2016:253)
2016-05-12 Vägledning
2016-05-12 Vägledning
Lagändring: Ny tullag från och med 1 maj 2016
2016-05-12 Vägledning
2016-05-12 Vägledning
Lagändring: Ändring av begrepp m.m. med anledning av ny tullagstiftning
2016-05-12 Vägledning
2016-05-10 Vägledning
2016-05-10 Vägledning
2016-05-10 Vägledning
2016-05-10 Vägledning
2016-05-10 Rättsfallskommentar
2016-05-10 Rättsfallskommentar
2016-05-09 Vägledning
Förtydligande. Uppkomsttidpunkten för fordonsskatt
2016-05-09 Vägledning
2016-05-09 Vägledning
Uppkomsttidpunkt för TV-avgifter
2016-05-09 Vägledning
2016-05-06 Vägledning
2016-05-06 Vägledning
2016-05-04 Vägledning
2016-05-04 Vägledning
2016-05-04 Vägledning
2016-05-04 Vägledning
2016-05-04 Vägledning
2016-05-04 Vägledning
2016-05-04 Vägledning
Uppdatering med anledning av en ny Tullag, 2016:253.
2016-05-04 Vägledning
2016-05-03 Ställningstagande
2016-05-03 Ställningstagande
2016-05-03 Ställningstagande
2016-05-03 Ställningstagande
2016-05-02 Vägledning
2016-05-02 Vägledning
2016-05-02 Vägledning
Ändrat ställningstagande: Skattskyldig vid import när Skatteverket är beskattningsmyndighet, mervärdesskatt
2016-05-02 Vägledning
2016-05-02 Vägledning
Lagändring: Bestämmelserna om skattskyldighet vid import för den som åberopar ett enhetstillstånd har tagits bort.
2016-05-02 Vägledning
2016-05-02 Vägledning
Lagändring: Den 1 maj 2016 ändras temporär import till tillfällig införsel
2016-05-02 Vägledning
2016-05-02 Vägledning
Lagändring: Texten har uppdaterats med anledning av ny tullag som medför ändring av vissa begrepp i mervärdesskattelagen fr.o.m. 1 maj 2016.
2016-05-02 Vägledning
2016-05-02 Vägledning
Lagändring: Texten har uppdaterats med anledning av ny tullag som medför ändring av vissa begrepp i mervärdesskattelagen fr.o.m. 1 maj 2016.
2016-05-02 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-05-01 Vägledning
2016-04-27 Ställningstagande
2016-04-27 Ställningstagande
2016-04-27 Vägledning
Ny godkänd intygsgivare
2016-04-27 Vägledning
2016-04-25 Allmänt råd
2016-04-25 Allmänt råd
2016-04-25 Allmänt råd
2016-04-25 Allmänt råd
2016-04-22 Ställningstagande
2016-04-22 Ställningstagande
2016-04-20 Ställningstagande
2016-04-20 Ställningstagande
2016-04-18 Allmänt råd – aktier
2016-04-18 Allmänt råd – aktier
2016-04-18 Allmänt råd – aktier
2016-04-18 Allmänt råd – aktier
2016-04-15 Vägledning
2016-04-15 Vägledning
2016-04-15 Vägledning
2016-04-15 Vägledning
2016-04-14 Vägledning
2016-04-14 Vägledning
2016-04-13 Vägledning
2016-04-13 Vägledning
2016-04-13 Vägledning
2016-04-13 Vägledning
2016-04-13 Vägledning
Förtydligande: Vilken akupunktur som utgör sjukvård.
2016-04-13 Vägledning
2016-04-13 Vägledning
Rättsfall: Tryckhöjning av gas som matats ut från naturgasnätet
2016-04-13 Vägledning
2016-04-11 Ställningstagande
2016-04-11 Ställningstagande
2016-04-08 Vägledning
Förtydligande: Bidrag direkt kopplat till priset
2016-04-08 Vägledning
2016-04-08 Vägledning
Uppdatering av texten med anledning av Skatteverkets rättsfallskommentar om uthyrning av popup-butiker (HFD 2015 ref. 62)
2016-04-08 Vägledning
2016-04-08 Vägledning
2016-04-08 Vägledning
2016-04-07 Rättsfallskommentar
2016-04-07 Rättsfallskommentar
2016-04-07 Vägledning
2016-04-07 Vägledning
2016-04-06 Ställningstagande
2016-04-06 Ställningstagande
2016-04-06 Vägledning
Utländska företag som är skyldiga att bilda filial enligt filiallagen kan inte revideras med stöd av 41 kap. 3 § 1 SFL då de inte är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen.
2016-04-06 Vägledning
2016-04-04 Vägledning
Ställningstagande: Avgränsning av uttrycket byggarbetsplats i skatteförfarandelagen
2016-04-04 Vägledning
2016-04-04 Vägledning
Uppdatering av texten med anledning av lagändring i 5 kap. 11 a § Tullag (2000:1281)
2016-04-04 Vägledning
2016-04-04 Ställningstagande
2016-04-04 Ställningstagande
2016-04-01 Vägledning
2016-04-01 Vägledning
2016-04-01 Vägledning
2016-04-01 Vägledning
2016-04-01 Lagar & förordningar
2016-04-01 Lagar & förordningar
2016-04-01 Vägledning
2016-04-01 Vägledning
2016-04-01 Vägledning
Lagändring: Bestämmelsen i 3 kap. 30 g ML har en ny lydelse från och med den 1 april 2016
2016-04-01 Vägledning
2016-04-01 Vägledning
Lagändring: Bestämmelsen om befordran av brev i 5 kap. 9 § tredje stycket ML har tagits bort från och med den 1 april 2016.
2016-04-01 Vägledning
2016-04-01 Vägledning
Lagändring: Bestämmelsen om befordran av brev i 5 kap. 9 § tredje stycket ML har tagits bort från och med den 1 april 2016.
2016-04-01 Vägledning
2016-04-01 Utgåvenotis
2016-04-01 Utgåvenotis
2016-03-31 Vägledning
Lagändring: Med anledning av införandet av SKB i fastighetstaxeringen har det i Skatteverkets arbetsordning införts en särskild beslutsordning för vissa beslut.
2016-03-31 Vägledning
2016-03-31 Rättsfallskommentar
2016-03-31 Rättsfallskommentar
2016-03-31 Vägledning
2016-03-31 Vägledning
2016-03-31 Ställningstagande
2016-03-31 Ställningstagande
2016-03-31 Ställningstagande
2016-03-31 Ställningstagande
2016-03-31 Vägledning
Ställningstagandet om uthyrning av personal till erkänd aktör av social karaktär har uppdaterats.
2016-03-31 Vägledning
2016-03-31 Ställningstagande
2016-03-31 Ställningstagande
2016-03-31 Ställningstagande
2016-03-31 Ställningstagande
2016-03-30 Ställningstagande
2016-03-30 Ställningstagande
2016-03-30 Rättsfallskommentar
2016-03-30 Rättsfallskommentar
2016-03-29 Vägledning
Ställningstagande: Kontrolluppgiftsskyldighet för en värdepapperscentral, med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2.
2016-03-29 Vägledning
2016-03-29 Vägledning
Ställningstagande: Kontrolluppgiftsskyldighet för en värdepapperscentral, med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2.
2016-03-29 Vägledning
2016-03-29 Vägledning
Ställningstagande: Kontrolluppgiftsskyldighet för en värdepapperscentral, med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2.
2016-03-29 Vägledning
2016-03-29 Vägledning
Ställningstagande: Kontrolluppgiftsskyldighet för en värdepapperscentral, med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2.
2016-03-29 Vägledning
2016-03-29 Vägledning
2016-03-29 Vägledning
2016-03-29 Ställningstagande
2016-03-29 Ställningstagande
2016-03-24 Vägledning
Ställningstagande: Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2002:11) om avdrag för ökade levnadsomkostnader för yrkesfiskare ska inte längre tillämpas.
2016-03-24 Vägledning
2016-03-24 Meddelande
2016-03-24 Meddelande
2016-03-23 Rättsfallskommentar
2016-03-23 Rättsfallskommentar
2016-03-22 Ställningstagande
2016-03-22 Ställningstagande
2016-03-22 Ställningstagande
2016-03-22 Ställningstagande
2016-03-21 Allmänt råd
2016-03-21 Allmänt råd
2016-03-21 Allmänt råd – aktier
2016-03-21 Allmänt råd – aktier
2016-03-21 Allmänt råd – aktier
2016-03-21 Allmänt råd – aktier
2016-03-17 Vägledning
2016-03-17 Vägledning
2016-03-15 Vägledning
Ställningstagandet om redovisningstidpunkt för mervärdesskatt vid överlåtelse av mjölkkvoter upphävs
2016-03-15 Vägledning
2016-03-15 Vägledning
2016-03-15 Vägledning
2016-03-15 Ställningstagande
2016-03-15 Ställningstagande
2016-03-11 Vägledning
2016-03-11 Vägledning
2016-03-10 Rättsfallskommentar
2016-03-10 Rättsfallskommentar
2016-03-09 Vägledning
2016-03-09 Vägledning
2016-03-07 Vägledning
Nya föreskrifter (SKVFS 2016:4) för beskattningsåret 2016 om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering)
2016-03-07 Vägledning
2016-03-03 Meddelande
2016-03-03 Meddelande
2016-03-02 Vägledning
2016-03-02 Vägledning
2016-03-02 Utgåvenotis
2016-03-02 Utgåvenotis
2016-03-01 Vägledning
2016-03-01 Vägledning
2016-03-01 Vägledning
2016-03-01 Vägledning
2016-03-01 Vägledning
2016-03-01 Vägledning
2016-02-29 Vägledning
Rättsfall: En advokat som var ombud för en kommun i en pågående rättsprocess ansågs inte ha en fristående ställning i förhållande till kommunen. Handlingar som hade utväxlats mellan kommunen och ombudet ansågs därför inte vara allmänna handlingar.
2016-02-29 Vägledning
2016-02-29 Vägledning
Ställningstagande: Beskattningstidpunkten för utdelning på aktier i ett avstämningsbolag
2016-02-29 Vägledning
2016-02-26 Ställningstagande
2016-02-26 Ställningstagande
2016-02-22 Föreskrift
2016-02-22 Föreskrift
2016-02-19 Vägledning
2016-02-19 Vägledning
2016-02-19 Vägledning
2016-02-19 Vägledning
2016-02-17 Vägledning
Ändringar i Skatteverkets föreskrifter om kontrollenhet till kassaregister (SKVFS 2009:2).
2016-02-17 Vägledning
2016-02-12 Vägledning
2016-02-12 Vägledning
2016-02-09 Utgåvenotis
2016-02-09 Utgåvenotis
2016-02-04 Föreskrift
2016-02-04 Föreskrift
2016-02-03 Ställningstagande
2016-02-03 Ställningstagande
2016-02-02 Rättsfallskommentar
2016-02-02 Rättsfallskommentar
2016-02-01 Rättsfallskommentar
2016-02-01 Rättsfallskommentar
2016-02-01 Ställningstagande
2016-02-01 Ställningstagande
2016-02-01 Ställningstagande
2016-02-01 Ställningstagande
2016-02-01 Ställningstagande
2016-02-01 Ställningstagande
2016-01-28 Vägledning
2016-01-28 Vägledning
2016-01-28 Vägledning
Rättsfall: hur ska redovisningen ske om företaget använder 85-procentsregeln?
2016-01-28 Vägledning
2016-01-27 Vägledning
Ställningstagande: Lön under sjuk- eller föräldraledighet
2016-01-27 Vägledning
2016-01-26 Vägledning
Förtydligande: Beräkning av fördelningstid för periodiseringsfonder och expansionsfond vid ackumulerad inkomst.
2016-01-26 Vägledning
2016-01-26 Vägledning
Ställningstagande: Lön under sjuk- eller föräldraledighet
2016-01-26 Vägledning
2016-01-26 Vägledning
Ställningstagande: Lön under sjuk- eller föräldraledighet
2016-01-26 Vägledning
2016-01-26 Vägledning
Ställningstagande: Lön under sjuk- eller föräldraledighet
2016-01-26 Vägledning
2016-01-26 Vägledning
Ställningstagande: Lön under sjuk- eller föräldraledighet
2016-01-26 Vägledning
2016-01-25 Föreskrift
2016-01-25 Föreskrift
2016-01-25 Ställningstagande
2016-01-25 Ställningstagande
2016-01-22 Vägledning
2016-01-22 Vägledning
2016-01-21 Ställningstagande
2016-01-21 Ställningstagande
2016-01-21 Vägledning
Skatteverkets beslut om ersättning ska verkställas omedelbart
2016-01-21 Vägledning
2016-01-21 Ställningstagande
2016-01-21 Ställningstagande
2016-01-20 Vägledning
2016-01-20 Vägledning
2016-01-20 Vägledning
Rättsfall: Pension från IMFs pensionsfond
2016-01-20 Vägledning
2016-01-19 Allmänt råd – aktier
2016-01-19 Allmänt råd – aktier
2016-01-19 Allmänt råd – aktier
2016-01-19 Allmänt råd – aktier
2016-01-19 Lagar & förordningar
2016-01-19 Lagar & förordningar
2016-01-19 Lagar & förordningar
2016-01-19 Lagar & förordningar
2016-01-19 Lagar & förordningar
2016-01-19 Lagar & förordningar
2016-01-19 Lagar & förordningar
2016-01-19 Lagar & förordningar
2016-01-15 Ställningstagande
2016-01-15 Ställningstagande
2016-01-15 Vägledning
2016-01-15 Vägledning
2016-01-12 Allmänt råd
2016-01-12 Allmänt råd
2016-01-11 Vägledning
2016-01-11 Vägledning
2016-01-11 Vägledning
2016-01-11 Vägledning
2016-01-11 Vägledning
2016-01-11 Vägledning
2016-01-11 Vägledning
Ändrad bedöming: ETC:er är ingen fond utan börshandlade råvaror
2016-01-11 Vägledning
2016-01-11 Vägledning
2016-01-11 Vägledning
2016-01-11 Vägledning
2016-01-11 Vägledning
2016-01-11 Vägledning
2016-01-11 Vägledning
2016-01-11 Vägledning
2016-01-11 Vägledning
2016-01-08 Vägledning
2016-01-08 Vägledning
2016-01-08 Vägledning
2016-01-08 Vägledning
2016-01-08 Vägledning
2016-01-08 Vägledning
2016-01-07 Vägledning
2016-01-07 Vägledning
2016-01-07 Vägledning
2016-01-07 Vägledning
2016-01-07 Vägledning
2016-01-07 Vägledning
2016-01-07 Vägledning
Nya regler för rot- och rutarbete 1/1 2016, för mer information se Skatteverkets meddelande 2015:19 Skatteverkets information om skattereduktion för rot- och rutarbete fr.o.m. 2016.
2016-01-07 Vägledning
2016-01-07 Ställningstagande
2016-01-07 Ställningstagande
2016-01-07 Vägledning
2016-01-07 Vägledning
2016-01-04 Rättsfallskommentar
2016-01-04 Rättsfallskommentar
2016-01-04 Ställningstagande
2016-01-04 Ställningstagande
2016-01-04 Vägledning
Reglerna om lägre procentsats för skattetillägg när felet framgår av normalt tillgängligt kontrollmaterial upphör att gälla den 1 januari 2016.
2016-01-04 Vägledning