OBS: Detta är utgåva 2016.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket har befogenheter och skyldigheter vid utredningar, kontroll och tillsyn. Skatteverket kan utreda på olika sätt. Under vissa förutsättningar får Skatteverket använda sig av tvångsåtgärder. Vid utredning gäller olika bevisregler om vem som har ansvar för bevisningen, vad som ska bevisas och hur.