OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket har befogenheter och skyldigheter vid utredningar, kontroll och tillsyn. Skatteverket kan utreda på olika sätt och vid en utredning gäller olika bevisregler. Det finns möjlighet till informationsutbyte med andra länder. I vissa fall är Skatteverket skyldigt att anmäla brott och andra oegentligheter.

Uppdaterat