OBS: Detta är utgåva 2016.6. Sidan är avslutad 2016.

Här ges information om när en utbetalare ska anmäla att någon åberopat en F-skatt i ett anställningsförhållande.

Anmälningsskyldighet vid uppenbar anställning

Om den som åberopar F-skatten har utfört arbetet under sådana förhållanden att det är uppenbart att det är fråga om en anställning ska utbetalaren enligt 10 kap. 14 § SFL skriftligen anmäla detta till Skatteverket.

Om någon anmälan inte görs kan Skatteverket enligt 59 kap. 7-9 §§ SFL besluta att utbetalaren är skyldig att betala det belopp som kan behövas för att betala skatt och avgift på ersättningen. Här kan du läsa mer.om utbetalarens ansvar här.

När ska anmälan göras?

Anmälan ska enligt 10 kap.14 § första stycket SFL göras senast den dag då arbetsgivardeklaration ska lämnas för den redovisningsperiod under vilken utbetalningen gjort Det innebär att anmälningsskyldigheten normalt ska fullgöras senast den 12 februari om utbetalningen har skett i januari. Detta gäller även för en utbetalare som inte ska lämna arbetsgivardeklaration enligt prop. 2010/11:165 s 735.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]