OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Kassaregistret ska vara anslutet till en kontrollenhet eller ett kontrollsystem som är certifierat. De ska bevara kvittodata och andra uppgifter på ett säkert sätt, så att uppgifterna finns tillgängliga för Skatteverkets kontrolländamål. Läs Skatteverkets föreskrifter om kontrollenheter respektive kontrollsystem till kassaregister för en fullständigare bild.

Kontrollenhetens funktion

Det kassaregister som företaget ska använda ska vara tillverkardeklarerat och anslutet till en certifierad kontrollenhet.

En kontrollenhet tar emot och behandlar kvittodata från kassaregistret. I kontrollenheten skapas en kontrollkod per kvitto som skickas till det anslutna kassaregistret.

Kontrollenhetens funktion är att bevara kvittodata och andra uppgifter på säkert sätt, så att uppgifterna finns tillgängliga för Skatteverket för kontrolländamål. De uppgifter som lagras i en kontrollenhet är inte tillgängliga för företaget som använder kassaregistret, utan bara för Skatteverket.

En kontrollenhet får inte skriva över eller radera kontrolldata. Kontrolldata som är äldre än fem år får skrivs över eller raderas (3 kap. 5 § SKVFS 2009:2, omtryckt i SKVFS 2009:12).

Olika typer av kontrollenheter

Det finns tre olika typer av kontrollenheter: A, B och C (4 kap. SKVFS 2009:2, omtryckt i SKVFS 2009:12).

Kontrollenheter av typ A kopplas till ett kassaregister som hanterar ett företags registreringar. Kassaregistret får kontrollkoden från kontrollenheten och kvittot skrivs ut från en skrivare som är kopplad direkt till kassaregistret (4 kap. 2–3 §§ SKVFS 2009:2, omtryckt i SKVFS 2009:12).

Kontrollenheter av typ B kopplas mellan kassaregister och kvittoskrivaren. Kontrollenheten genererar en kontrollkod och skickar kvittot till en skrivare (4 kap. 4–5 §§ SKVFS 2009:2, omtryckt i SKVFS 2009:12).

Kontrollenheter av typ C är för system som hanterar flera kassaregister för ett företag, eller hanterar flera olika företags registreringar (4 kap. 7–8 §§ SKVFS 2009:2, omtryckt i SKVFS 2009:12).

Nytt: 2016-02-17

Skatteverkets föreskrifter om kontrollenhet till kassaregister (SKVFS 2009:2) har ändrats genom SKVFS 2016:1. Ändringarna träder i kraft den 1 februari 2016. Genom föreskriften SKVFS 2016:1 har föreskrifterna tryckts om.

Kontrollsystem till ett kassaregister

Ett kontrollsystem till ett kassaregister tillåter ett buffringsprogram. Det innebär att ett företag kan ta fram ett kassakvitto till en kund även om kommunikationen med kontrollsystemets kontrollserver inte fungerar. Så kan vara fallet när internetuppkopplingen av någon anledning inte fungerar (SKVFS 2014:8).

Referenser på sidan

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister; [1]
  • Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister [1] [2] [3] [4] [5]
  • Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister; [1]