Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Löpnr: SKVFS 2009:12

beslutade den 16 mars 2009.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2012:5.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2009.

Dessa föreskrifter är ett omtryck.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2009:2.