Områden: Förvaltningsrätt & förfarande

Löpnr: SKVFS 2014:8

beslutade den 9 juni 2014.

Nytt: 2020-12-01

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2014:14 och

upphävts genom SKVFS 2020:9.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2014.